Ymddiriedolwr

Brandon Ham (Fe)

Bywgraffiad

Mae Brandon yn athro cymwysedig, ac ar hyn o bryd mae’n gweithio fel Swyddog Trosglwyddo a Recriwtio yng Ngholeg Gwent. 

Fel cyn-aelod o Only Boys Aloud, mae Brandon yn teimlo’n angerddol ynghylch galluogi’r elusen i dyfu a rhoi i gynifer o bobl ifanc ag y bo modd y cyfleoedd gwych mae bod yn aelod o Aloud yn eu cynnig. 

Mae Brandon hefyd yn gynghorydd cymuned lleol ac yn gweithio gyda phobl ifanc ledled Cymru i ymgysylltu â hwy a’u cefnogi mewn gwleidyddiaeth leol a chenedlaethol. 

 

Cysylltwch â Ni