Digwyddiadau’r Gorffennol

Mae ein calendr prysur yn llawn dop o ymarferion, digwyddiadau, gweithdai, cyngherddau a pherfformiadau byw rhyfeddol yng nghwmni ein corau gwych.

Hidlo yn ôl:
3 Rhagfyr 2022
Recordiad Darlledu Nadolig Aloud (Digwyddiad Preifat)
Recordiad Nadolig Aloud sy'n cynnwys ein holl gorau Aloud. Bydd y perfformiad yn cael ei ffilmio fel rhan o'n cyfres ddogfen gan Orchard Media er mwyn ei ryddhau ar S4C dros yr Ŵyl.
Merched Aloud, Only Boys Aloud, Only Kids Aloud
Eglwys Gadeiriol Aberhonddu, LD3 9DP
12 Tachwedd 2022
Ymarfer Merched Aloud
Ymarfer côr Merched Aloud
Merched Aloud
Neuadd yr Urdd Caerdydd
10.00am
6 Tachwedd 2022
Cyngerdd Cymdeithas Gerdd Trefdraeth
Only Boys Aloud
Neuadd Goffa Trefdraeth
3.00pm
22 Hydref 2022
Ymarfer Merched Aloud
Ymarfer côr Merched Aloud
Merched Aloud
Neuadd yr Urdd Caerdydd
10.00am
15 Hydref 2022
Noson yng Nghwmni...
Only Boys Aloud
Castell Abertefi
6.30pm
24 Medi 2022
Ymarfer Merched Aloud
Ymarfer côr Merched Aloud
Merched Aloud
Neuadd yr Urdd Caerdydd
10.00am
17 Gorffennaf 2022
The Aloud Charity 10th Anniversary Concert
Gweithgareddau Eraill, Only Boys Aloud, Only Kids Aloud
Theatr y Pafiliwn, Y Rhyl
3 Gorffennaf 2022
The Aloud Charity 10th Anniversary Concert
Gweithgareddau Eraill, Merched Aloud, Only Boys Aloud, Only Kids Aloud
Neuadd Dewi Sant, Caerdydd
25 Mehefin 2022
Ymarfer Merched Aloud Girls
Merched Aloud
Gwersyll yr Urdd Caerdydd
12 Mehefin 2022
Ymarfer Rhanbarthol Only Kids Aloud
Only Kids Aloud
15 Mai 2022
Recordiad Albwm Only Boys Aloud – De a Gorllewin Cymru
Only Boys Aloud
14 Mai 2022
Ymarfer llawn Only Boys Aloud – De Cymru
Merched Aloud
7 Mai 2022
Recordiad Albwm Only Boys Aloud – Gogledd Cymru
Only Boys Aloud
23 Ebrill 2022
Recordiad Albwm Only Kids Aloud
Only Kids Aloud
22 Ebrill 2022
Cwrs Preswyl Only Kids Aloud
Cwrs preswyl 3 diwrnod
Only Kids Aloud
2 Ebrill 2022
Ymarfer Merched Aloud Girls
Merched Aloud
12 Mawrth 2022
Ymarfer Merched Aloud Girls
Merched Aloud
6 Mawrth 2022
Ymarfer Rhanbarthol Only Kids Aloud
Only Kids Aloud
1 Mawrth 2022
CÂN I GYMRU
Cyngerdd Dydd Gŵyl Dewi gyda rhaglen fywiog o gerddoriaeth i godi’r ysbryd o Wlad y Gân. Bydd y dathliad hwn o gyfansoddwyr, trefnwyr a pherfformwyr gwych o Gymru yn cynnwys perfformiad cyntaf cân newydd a ysgrifennwyd gan Amy Wadge ar gyfer y prosiect ‘A Song for Us’ a fydd yn cael ei berfformio gan aelodau o Only Boys Aloud.
Only Boys Aloud
7.30pm
10 Ionawr 2022
Dechrau Tymor y Gwanwyn - Only Boys Aloud
Dechrau ymarferion Tymor y Gwanwyn
Only Boys Aloud