Adnoddau Digidol ar gyfer aelodau

Porth ar-lein unigryw a phreifat i aelodau corau Elusen Aloud.

Mae’r dudalen hon ar gyfer aelodau corau Aloud i fewngofnodi i blatfform ar-lein Aloud, eventbocs, i gael mynediad at amrywiaeth o adnoddau digidol. Cysylltwch â Rheolwr Prosiect neu Arweinydd Côr os oes gennych unrhyw gwestiynau neu broblemau.

Mae eventbocs yn blatfform dwyieithog sy’n caniatáu i Elusen Aloud gysylltu â chyfranogwyr drwy un man diogel, cyffredin ar-lein.

Diolch i gefnogaeth hael gan Cazbah, a rhaglen CultureStep Celfyddydau a Busnes Cymru, mae’r platfform yn symleiddio’r ffordd y mae aelodau Aloud yn cael mynediad at wybodaeth ac adnoddau dysgu. Mae’r platfform hefyd yn gwella hygyrchedd i gyfranogwyr gydag anghenion ychwanegol gan ei fod yn cynnwys taflenni canu sy’n addas i bobl â dyslecsia, taflenni canu print bras a thraciau dysgu sain.

Mae aelodau’r corau sydd wedi cofrestru yn derbyn manylion mewngofnodi er mwyn cael mynediad ac i lawrlwytho cerddoriaeth, traciau dysgu a chynhesu, gwybodaeth am ddigwyddiadau, gwybodaeth i rieni a chymorth lles.

Cawsom wobr Celfyddydau a Busnes Cymru am ein partneriaeth â Cazbah ar y platfform eventbocs.

Mewngofnodwch i eventbocs

Only Boys Aloud

Os ydych chi’n aelod o Only Boys Aloud, cliciwch y botwm isod i fewngofnodi i’r porth.

Only Girls Aloud

Os ydych chi’n aelod o Only Girls Aloud, cliciwch y botwm isod i fewngofnodi i’r porth.

Only Kids Aloud

Os ydych chi’n aelod o Only Kids Aloud, cliciwch y botwm isod i fewngofnodi i’r porth.