Portal Ar-lein Aelodau

Porth ar-lein unigryw a phreifat i aelodau corau Elusen Aloud.

Mae’r dudalen hon ar gyfer aelodau corau Aloud i fewngofnodi i borth ar-lein Aloud. Cysylltwch â Rheolwr Prosiect neu Arweinydd Côr os oes gennych unrhyw gwestiynau neu broblemau.

Mae ein porth ar-lein, eventbocs, yn blatfform dwyieithog sy’n caniatáu i Elusen Aloud gysylltu ag aelodau drwy un lle diogel.

Diolch i gefnogaeth hael gan Cazbah, a raglen CultureStep Celfyddydau a Busnes Cymru, mae’r porth yn symleiddio’r ffordd y mae aelodau Aloud yn cael mynediad at wybodaeth ac adnoddau dysgu. Mae’r platfform hefyd yn gwella hygyrchedd i gyfranogwyr gydag anghenion ychwanegol ac yn ein galluogi i gysylltu’n fwy effeithiol ag aelodau mewn cymunedau gwledig.

Mae aelodau’r corau sydd wedi cofrestru yn derbyn manylion mewngofnodi er mwyn cael mynediad i’r porth ac i lawrlwytho cerddoriaeth, traciau dysgu a chynhesu, gwybodaeth am ddigwyddiadau, gwybodaeth i rieni a chymorth lles.

Mewngofnodi i'r Portal

Only Boys Aloud

Os ydych chi’n aelod o Only Boys Aloud, cliciwch y botwm isod i fewngofnodi i’r porth.

Only Kids Aloud

Os ydych chi’n aelod o Only Kids Aloud, cliciwch y botwm isod i fewngofnodi i’r porth.

Merched Aloud Girls

Os ydych chi’n aelod o Merched Aloud Girls, cliciwch y botwm isod i fewngofnodi i’r porth.