ONLY BOYS ALOUD

Cyn-aelodau Only Boys Aloud

Mae Cynllun Cyn-aelodau Only Boys Aloud yn agored i rai sydd wedi graddio o OBA i fynd ymlaen i astudio neu i fyd gwaith neu am eu bod wedi cyrraedd 20 oed.

Byddwch wastad yn rhan o Aloud!

Mae dros 1,000 o ddynion ifanc wedi ‘graddio’ o Only Boys Aloud ers i ni ddechrau yn 2010.

Rydym mor falch o bob un ohonoch sydd wedi bod yn rhan o Aloud ac wedi creu atgofion melys a ffrindiau oes ar hyd y ffordd.

Os fuoch chi’n rhan o’n stori byddem wrth ein boddau’n cadw mewn cysylltiad â chi! Mae cofrestru fel Alumnus OBA yn rhoi’r cyfle i chi fel cyn-aelodau:

  • Barhau â’ch perthynas ag Aloud
  • Cadw mewn cysylltiad gyda’ch cyd-aelodau côr
  • Clywed am ddigwyddiadau a chyfleoedd unigryw i gyn-aelodau
  • Cael diweddariadau am weithgareddau’r elusen drwy ein cylchlythyr i gyn-aelodau

 

  • Cael bathodyn pin arbennig i nodi eich amser gyda’r côr

Ydych chi yn Gyn-aelod OBA?

Ydych chi wedi bod yn aelod o Gôr Only Boys Aloud, neu ydych chi’n gwybod am rywun a fu? Cysylltwch â ni heddiw i roi gwybod i ni. Fe fyddem ni wrth ein bodd yn cadw mewn cyswllt a’ch helpu i gynnal cyswllt â’ch Teulu Aloud.

CEFNOGWCH NI

Helpwch i gadw'r gerddoriaeth yn fyw

Cyfrannu

Cyfrannwch

Drwy gyfrannu heddiw, fe fyddwch yn rhan o stori Aloud, yn ein helpu i roi profiadau cadarnhaol a all newid bywydau i bobl ifanc ledled Cymru.

Ymaelodi â Chynllun Calon

Ymaelodi â Chynllun Calon

Aelodau Calon sy’n cynnal curiad Elusen Aloud, ac maen nhw’n chwarae rhan allweddol yn ein llwyddiant.

Codi Arian i Ni

P’un a ydych chi eisiau rhedeg marathon neu drefnu eich her elusennol eich hun, gallwch helpu i gefnogi ein gweithgarwch yn eich ardal leol.

Astudiaethau Achos

WhatsApp Image 2022-04-11 at 3.51.14 PM
Newyddion
Only Boys Aloud yn codi’r to yn Bluestone!
Holidays comms
Newyddion
Diolch Cazbah!
Noah (2)[1]
Newyddion
Llwyddiant yn y Gorllewin - Sgwrs gyda Noah Pooley
Digwyddiadau Ar y Gorwel

Beth Sydd ar y Gweill?

Sori, does dim digwyddiadau ar y gorwel. Rhowch gynnig arall arni yn nes ymlaen.