ONLY BOYS ALOUD

Alumni Only Boys Aloud

Mae Cynllun Alumni Only Boys Aloud yn agored i rai sydd wedi graddio o OBA i fynd ymlaen i astudio neu i fyd gwaith neu am eu bod wedi cyrraedd 20 oed.

Fe fyddwch chi wastad yn un o’r bois!

Mae gennym ni dros 1000 o ddynion ifanc sydd wedi ‘graddio’ o Only Boys Aloud ers i ni gychwyn yn 2010. Rydym ni mor falch o’n holl Alumni a fu’n rhan o deulu Aloud, yn creu atgofion hyfryd a ffrindiau oes.

Mae Cynllun Alumni OBA yn rhoi’r cyfle i’r cyn-aelodau barhau â’u perthynas ag Aloud a chadw mewn cyswllt â ffrindiau OKA.

Pan fydd aelod OBA yn dod yn Alumni, maen nhw’n derbyn bathodyn pin arbennig i ddathlu eu hamser gyda’r côr.

Os ydych chi wedi bod yn rhan o’n stori fe fyddem wrth ein bodd yn cadw mewn cyswllt â chi. Mae cofrestru yn Alumni OBA yn golygu y gallwn ni roi gwybod i chi am gyfleoedd arbennig i Alumni a’ch helpu i gadw mewn cyswllt â’r ffrindiau a wnaethoch yn OBA.

Ydych chi yn Alumni OBA?

Ydych chi wedi bod yn aelod o Gôr Only Boys Aloud, neu ydych chi’n gwybod am rywun a fu? Cysylltwch â ni heddiw i roi gwybod i ni. Fe fyddem ni wrth ein bodd yn cadw mewn cyswllt a’ch helpu i gynnal cyswllt â’ch Teulu Aloud.

CEFNOGWCH NI

Helpwch i gadw'r gerddoriaeth yn fyw

Cyfrannu

Cyfrannwch

Drwy gyfrannu heddiw, fe fyddwch yn rhan o stori Aloud, yn ein helpu i roi profiadau cadarnhaol a all newid bywydau i bobl ifanc ledled Cymru.

Ymaelodi â Chynllun Calon

Ymaelodi â Chynllun Calon

Aelodau Calon sy’n cynnal curiad Elusen Aloud, ac maen nhw’n chwarae rhan allweddol yn ein llwyddiant.

Codi Arian i Ni

P’un a ydych chi eisiau rhedeg marathon neu drefnu eich her elusennol eich hun, gallwch helpu i gefnogi ein gweithgarwch yn eich ardal leol.

Astudiaethau Achos

WhatsApp Image 2022-04-11 at 3.51.14 PM
Astudiaeth achos
Only Boys Aloud yn codi’r to yn Bluestone!
Holidays comms
Astudiaeth achos
Diolch Cazbah!
Noah (2)[1]
Astudiaeth achos
Llwyddiant yn y Gorllewin - Sgwrs gyda Noah Pooley
Digwyddiadau Ar y Gorwel

Beth Sydd ar y Gweill?

17 Rhagfyr 2022
Carolau dan olau cannwyll
Bydd ein corau Only Boys Aloud Gogledd Cymru yn perfformio fel rhan o gyngerdd carolau elusennol arbennig yng Nghadeirlan Llanelwy.
Only Boys Aloud
Eglwys Gadeiriol Llanelwy
7.00pm