ONLY BOYS ALOUD

Alumni Only Boys Aloud

Mae Cynllun Alumni Only Boys Aloud yn agored i rai sydd wedi graddio o OBA i fynd ymlaen i astudio neu i fyd gwaith neu am eu bod wedi cyrraedd 20 oed.

Fe fyddwch chi wastad yn un o’r bois!

Mae gennym ni dros 1000 o ddynion ifanc sydd wedi ‘graddio’ o Only Boys Aloud ers i ni gychwyn yn 2010. Rydym ni mor falch o’n holl Alumni a fu’n rhan o deulu Aloud, yn creu atgofion hyfryd a ffrindiau oes.

Mae Cynllun Alumni OBA yn rhoi’r cyfle i’r cyn-aelodau barhau â’u perthynas ag Aloud a chadw mewn cyswllt â ffrindiau OKA.

Pan fydd aelod OBA yn dod yn Alumni, maen nhw’n derbyn bathodyn pin arbennig i ddathlu eu hamser gyda’r côr.

Os ydych chi wedi bod yn rhan o’n stori fe fyddem wrth ein bodd yn cadw mewn cyswllt â chi. Mae cofrestru yn Alumni OBA yn golygu y gallwn ni roi gwybod i chi am gyfleoedd arbennig i Alumni a’ch helpu i gadw mewn cyswllt â’r ffrindiau a wnaethoch yn OBA.

Ydych chi yn Alumni OBA?

Ydych chi wedi bod yn aelod o Gôr Only Boys Aloud, neu ydych chi’n gwybod am rywun a fu? Cysylltwch â ni heddiw i roi gwybod i ni. Fe fyddem ni wrth ein bodd yn cadw mewn cyswllt a’ch helpu i gynnal cyswllt â’ch Teulu Aloud.

CEFNOGWCH NI

Helpwch i gadw'r gerddoriaeth yn fyw

Cyfrannu

Cyfrannwch

Drwy gyfrannu heddiw, fe fyddwch yn rhan o stori Aloud, yn ein helpu i roi profiadau cadarnhaol a all newid bywydau i bobl ifanc ledled Cymru.

Ymaelodi â Chynllun Calon

Ymaelodi â Chynllun Calon

Aelodau Calon sy’n cynnal curiad Elusen Aloud, ac maen nhw’n chwarae rhan allweddol yn ein llwyddiant.

Codi Arian i Ni

P’un a ydych chi eisiau rhedeg marathon neu drefnu eich her elusennol eich hun, gallwch helpu i gefnogi ein gweithgarwch yn eich ardal leol.

Astudiaethau Achos

Only Boys Aloud yn codi’r to yn Bluestone!
Astudiaeth achos
Only Boys Aloud yn codi’r to yn Bluestone!
Diolch Cazbah!
Astudiaeth achos
Diolch Cazbah!
Llwyddiant yn y Gorllewin – Sgwrs gyda Noah Pooley
Astudiaeth achos
Llwyddiant yn y Gorllewin - Sgwrs gyda Noah Pooley
Digwyddiadau Ar y Gorwel

Beth Sydd ar y Gweill?

3 Gorffennaf 2022
The Aloud Charity 10th Anniversary Concert
Gweithgareddau Eraill, Merched Aloud, Only Boys Aloud, Only Kids Aloud
Neuadd Dewi Sant, Caerdydd
17 Gorffennaf 2022
The Aloud Charity 10th Anniversary Concert
Gweithgareddau Eraill, Only Boys Aloud, Only Kids Aloud
Theatr y Pafiliwn, Y Rhyl