ONLY BOYS ALOUD

Cyn-aelodau Only Boys Aloud

Mae Cynllun Cyn-aelodau Only Boys Aloud yn agored i rai sydd wedi graddio o OBA i fynd ymlaen i astudio neu i fyd gwaith neu am eu bod wedi cyrraedd 20 oed.

Byddwch wastad yn rhan o Aloud!

Mae dros 1,000 o ddynion ifanc wedi ‘graddio’ o Only Boys Aloud ers i ni ddechrau yn 2010.

Rydym mor falch o bob un ohonoch sydd wedi bod yn rhan o Aloud ac wedi creu atgofion melys a ffrindiau oes ar hyd y ffordd.

Os fuoch chi’n rhan o’n stori byddem wrth ein boddau’n cadw mewn cysylltiad â chi! Mae cofrestru fel Alumnus OBA yn rhoi’r cyfle i chi fel cyn-aelodau:

  • Barhau â’ch perthynas ag Aloud
  • Cadw mewn cysylltiad gyda’ch cyd-aelodau côr
  • Clywed am ddigwyddiadau a chyfleoedd unigryw i gyn-aelodau
  • Cael diweddariadau am weithgareddau’r elusen drwy ein cylchlythyr i gyn-aelodau

 

  • Cael bathodyn pin arbennig i nodi eich amser gyda’r côr

Ydych chi yn Gyn-aelod OBA?

Ydych chi wedi bod yn aelod o Gôr Only Boys Aloud, neu ydych chi’n gwybod am rywun a fu? Cysylltwch â ni heddiw i roi gwybod i ni. Fe fyddem ni wrth ein bodd yn cadw mewn cyswllt a’ch helpu i gynnal cyswllt â’ch Teulu Aloud.

CEFNOGWCH NI

Helpwch i gadw'r gerddoriaeth yn fyw

Cyfrannu

Cyfrannwch

Drwy gyfrannu heddiw, fe fyddwch yn rhan o stori Aloud, yn ein helpu i roi profiadau cadarnhaol a all newid bywydau i bobl ifanc ledled Cymru.

Ymaelodi â Chynllun Calon

Ymaelodi â Chynllun Calon

Aelodau Calon sy’n cynnal curiad Elusen Aloud, ac maen nhw’n chwarae rhan allweddol yn ein llwyddiant.

Codi Arian i Ni

P’un a ydych chi eisiau rhedeg marathon neu drefnu eich her elusennol eich hun, gallwch helpu i gefnogi ein gweithgarwch yn eich ardal leol.

Astudiaethau Achos

The Roberts Family in their Wrexham shirts
Newyddion
Bechgyn Wrecsam ar y llwybr i lwyddiant
WhatsApp Image 2022-04-11 at 3.51.14 PM
Newyddion
Only Boys Aloud yn codi’r to yn Bluestone!
Holidays comms
Newyddion
Diolch Cazbah!
Digwyddiadau Ar y Gorwel

Beth Sydd ar y Gweill?

1 Hydref 2023
Lansiad Gorllewin Cymru Only Girls Aloud!
Bydd ein côr Only Girls Aloud yng ngorllewin Cymru yn cyfarfod ar gyfer eu hymarfer cyntaf!
Only Girls Aloud
10.00am
14 Hydref 2023
Ymarfer preswyl Only Kids Aloud
Only Kids Aloud