Dod o Hyd i’ch Côr Agosaf

Rydym bob amser yn croesawu aelodau newydd i’n corau Aloud! Darganfyddwch sut i ymuno â’ch côr lleol Only Boys Aloud, Only Girls Aloud, ac Only Kids Aloud.

Only Boys Aloud

Nid oes rhaid cael clyweliad na thalu i fod yn rhan o gôr Only Boys Aloud ! Nid oes angen profiad blaenorol ac rydym yn croesawu aelodau newydd o hyd.

Os ydych rhwng 11 a 19 oed (Blynyddoedd 7 i 13) ac eisiau mwy o wybodaeth am ymarferion yn eich ardal chi, cysylltwch â ni:

Corau de Cymru: [email protected]

Corau gorllewin Cymrus: [email protected]

Corau gogledd Cymru: [email protected]

Aberystwyth

Merthyr Tudful

Pontarddulais

Only Girls Aloud

Nid oes rhaid cael clyweliad na thalu i fod yn rhan o gôr Only Girls Aloud ! Nid oes angen profiad blaenorol ac rydym yn croesawu aelodau newydd o hyd.

Os ydych rhwng 11 a 19 oed (Blynyddoedd 7 i 13) ac eisiau mwy o wybodaeth am ymarferion yn eich ardal chi, cysylltwch â ni:

Côr de Cymru: [email protected]

Côr gorllewin Cymru: [email protected]

Only Kids Aloud

Rhaglen gôr ar gyfer plant ym Mlynyddoedd 5 a 6 ledled Cymru yw côr Only Kids Aloud.

Bydd clyweliadau’n cael eu cynnal bob blwyddyn ac mae angen talu ffi i gymryd rhan (mae bwrsarïau llawn ar gael). Cadwch olwg ar ein cyfrifon cyfryngau cymdeithasol i gael gwybod pa bryd fydd y clyweliadau!

Os ydych eisiau mwy o wybodaeth am Only Kids Aloud, cysylltwch â ni drwy: [email protected]