Dod o Hyd i’ch Côr Agosaf

Mae’n hawdd ymuno â chôr, a chewch wneud hynny’n rhad ac am ddim – dewch draw i’r ymarfer nesaf yn eich lleoliad agosaf. Does dim angen i chi aros tan ddechrau’r tymor, ymunwch â ni unrhyw adeg o’r flwyddyn. Rydym ni wastad yn croesawu aelodau newydd!

Dim Clyweliad. Dim Ffi. Dim Ond Hwyl!

Ni fydd angen i chi gael clyweliad na thalu unrhyw ffi i fod yn aelod. Cewch alw draw i’ch ymarfer lleol nesaf! Os ydych chi’n fachgen 11-19 oed (blwyddyn 7 neu uwch) ac yn gallu mynd i un o’r ymarferion lleol anfonwch e-bost i un o’r cyfeiriadau e-bost isod:

Corau De Cymru: [email protected]

Corau Gogledd Cymru: [email protected]

Corau Gogledd Cymru: [email protected]

Aberystwyth Only Boys Aloud

Bethesda Only Boys Aloud

Caerffili Only Boys Aloud

Caerdydd Only Boys Aloud

Aberteifi Only Boys Aloud

Cwmbrân Only Boys Aloud

Hwlffordd Only Boys Aloud

Merthyr Tudful Only Boys Aloud

Y Rhyl Only Boys Aloud

Pontarddulais Only Boys Aloud

Wrecsam Only Boys Aloud