Cwrdd â’r Tîm

Dewch i gwrdd â’r bobl hyfryd sy’n gwneud i Elusen Aloud weithio, yr arweinyddion sy’n gweithio gyda’r corau, ein Llysgenhadon a’n bwrdd ymddiriedolwyr.

Copy of Untitled
Aled Evans (fe)
Rheolwr Prosiect: Gogledd Cymru
Copy of All staff photos
Beth Jenkins (hi)
Rheolwr Prosiect: Gorllewin Cymru
Copy of Untitled
Carys Wynne Morgan (hi)
Prif Weithredwr
Copy of Untitled
Ceri Wheatley (hi)
Swyddog Cefnogi Prosiectau
Corinne Cox
Corinne Cox (hi)
Ysgrifennwr Ceisiadau a Chynnwys
_Craig Yates
Craig Yates (fe)
Cyfarwyddwr Creadigol
Copy of Untitled
Hannah Beadsworth (hi)
Rheolwr Datblygu
Copy of Untitled
Julia Tucker (hi)
Rheolwr Cysylltiadau
Copy of Untitled
Llinos Williams (hi)
Rheolwr Prosiect: De Cymru
Maria Eide
Maria Eide (hi)
Rheolwr Cyllid
mirain
Mirain Vaughan (hi)
Rheolwr Prosiect: Only Kids Aloud
CEFNOGWCH NI

Helpwch i gadw'r gerddoriaeth yn fyw

Cyfrannu

Cyfrannwch

Drwy gyfrannu heddiw, fe fyddwch yn rhan o stori Aloud, yn ein helpu i roi profiadau cadarnhaol a all newid bywydau i bobl ifanc ledled Cymru.

Ymaelodi â Chynllun Calon

Ymaelodi â Chynllun Calon

Aelodau Calon sy’n cynnal curiad Elusen Aloud, ac maen nhw’n chwarae rhan allweddol yn ein llwyddiant.

Codi Arian i Ni

P’un a ydych chi eisiau rhedeg marathon neu drefnu eich her elusennol eich hun, gallwch helpu i gefnogi ein gweithgarwch yn eich ardal leol.