Cwrdd â’r Tîm

Dewch i gwrdd â’r bobl hyfryd sy’n gwneud i Elusen Aloud weithio, yr arweinyddion sy’n gweithio gyda’r corau, ein Llysgenhadon a’n bwrdd ymddiriedolwyr.

Copy of All staff photos
Alys Bailey-Wood (hi)
Project Manager: Only Kids Aloud
Copy of Untitled
Carys Wynne Morgan (hi)
Prif Weithredwr
_Craig Yates
Craig Yates (fe)
Cyfarwyddwr Creadigol
Copy of Untitled
Hannah Beadsworth (hi)
Rheolwr Datblygu
Copy of All staff photos
Jarrad Jones (fe)
Rheolwr Cyllid a Gweithrediadau
Copy of Untitled
Llinos Williams (hi)
Uwch Reolwr Prosiect
CEFNOGWCH NI

Helpwch i gadw'r gerddoriaeth yn fyw

Cyfrannu

Cyfrannwch

Drwy gyfrannu heddiw, fe fyddwch yn rhan o stori Aloud, yn ein helpu i roi profiadau cadarnhaol a all newid bywydau i bobl ifanc ledled Cymru.

Ymaelodi â Chynllun Calon

Ymaelodi â Chynllun Calon

Aelodau Calon sy’n cynnal curiad Elusen Aloud, ac maen nhw’n chwarae rhan allweddol yn ein llwyddiant.

Codi Arian i Ni

P’un a ydych chi eisiau rhedeg marathon neu drefnu eich her elusennol eich hun, gallwch helpu i gefnogi ein gweithgarwch yn eich ardal leol.