Cwrdd â’r Tîm

Dewch i gwrdd â’r bobl hyfryd sy’n gwneud i Elusen Aloud weithio, yr arweinyddion sy’n gweithio gyda’r corau, ein Llysgenhadon a’n bwrdd ymddiriedolwyr.

Aled Evans
Aled Evans
Arweinydd Côr
Aled Owen
Aled Owen
Arweinydd Côr
Aled Phillips
Aled Phillips
Arweinydd Côr
Aled Powys Williams
Aled Powys Williams
Arweinydd Côr
Alys Carlton
Alys Carlton
Ymddiriedolwr
Amy Wadge
Amy Wadge
Llysgennad
Andrew Thomas
Andrew Thomas
Arweinydd Côr
Callum Howells
Callum Howells
Llysgennad Ieuenctid
Carys Wynne Morgan
Carys Wynne Morgan
Prif Weithredwr
Ceri Wheatley
Ceri Wheatley
Swyddog Cefnogi Prosiectau
Craig Yates
Craig Yates
Cyfarwyddwr Creadigol
Dafydd Pugh
Dafydd Pugh
Ymddiriedolwr
David Fortey
David Fortey
Arweinydd Côr
Eleri Rees
Eleri Rees
Ymddiriedolwr
Eleri Watkins
Eleri Watkins
Rheolwr Prosiect OBA Gogledd Cymru
Elin Llwyd
Elin Llwyd
Arweinydd Côr
Fflur Jones
Fflur Jones
Ymddiriedolwr
Hannah Beadsworth
Hannah Beadsworth
Rheolwr Datblygu
Ian Rees
Ian Rees
Cadeirydd
Iori Haugen
Iori Haugen
Arweinydd Côr
James Morgan
James Morgan
Arweinydd Côr
Jenny Pearson
Jenny Pearson
Arweinydd Côr
Jess Robinson
Jess Robinson
Arweinydd Côr
John Williams
John Williams
Ymddiriedolwr
Jonathan Butterell
Jonathan Butterell
Llysgennad
Josh Jones
Josh Jones
Arweinydd Côr
Julia Tucker
Julia Tucker
Rheolwr Cysylltiadau/Rheolwr Prosiect Merched Aloud Girls
Kasim Ali
Kasim Ali
Ymddiriedolwr
CEFNOGWCH NI

Helpwch i gadw'r gerddoriaeth yn fyw

Cyfrannu

Cyfrannwch

Drwy gyfrannu heddiw, fe fyddwch yn rhan o stori Aloud, yn ein helpu i roi profiadau cadarnhaol a all newid bywydau i bobl ifanc ledled Cymru.

Ymaelodi â Chynllun Calon

Ymaelodi â Chynllun Calon

Aelodau Calon sy’n cynnal curiad Elusen Aloud, ac maen nhw’n chwarae rhan allweddol yn ein llwyddiant.

Codi Arian i Ni

P’un a ydych chi eisiau rhedeg marathon neu drefnu eich her elusennol eich hun, gallwch helpu i gefnogi ein gweithgarwch yn eich ardal leol.