Cwrdd â’r Tîm

Dewch i gwrdd â’r bobl hyfryd sy’n gwneud i Elusen Aloud weithio, yr arweinyddion sy’n gweithio gyda’r corau, ein Llysgenhadon a’n bwrdd ymddiriedolwyr.

Copy of Untitled
Aled Evans
Arweinydd Côr
Copy of Untitled
Aled Owen
Arweinydd Côr
All staff photos
Aled Phillips
Arweinydd Côr
Copy of Untitled
Aled Powys Williams
Arweinydd Côr
Copy of Untitled
Alys Carlton
Ymddiriedolwr
Copy of Untitled
Amy Wadge
Llysgennad
Copy of Untitled
Andrew Thomas
Arweinydd Côr
Copy of All staff photos
Beth Jenkins (Hi)
Rheolwr Prosiect: Gorllewin
Copy of All staff photos
Brandon Ham (Fe)
Ymddiriedolwr
Copy of Untitled
Callum Howells
Llysgennad Ieuenctid
Copy of Untitled
Carys Wynne Morgan (Hi)
Prif Weithredwr
Copy of Untitled
Ceri Wheatley (Hi)
Swyddog Cefnogi Prosiectau
Corinne Cox
Corinne Cox (Hi)
Ysgrifennwr Ceisiadau a Chynnwys
_Craig Yates
Craig Yates (Fe)
Cyfarwyddwr Creadigol
Copy of Untitled
Dafydd Pugh
Ymddiriedolwr
Copy of Untitled
David Fortey
Arweinydd Côr
All staff photos
Eleri Rees
Ymddiriedolwr
All staff photos
Elin Llwyd (Hi)
Arweinydd Côr
All staff photos
Fflur Jones
Ymddiriedolwr
Gwen Evans 2
Gwen Evans
Arweinydd Côr
Copy of Untitled
Hannah Beadsworth (Hi)
Rheolwr Datblygu
Copy of Untitled
Ian Rees
Cadeirydd
Copy of Untitled
Iori Haugen
Arweinydd Côr
Copy of Untitled
James Morgan
Arweinydd Côr
Copy of Untitled
Jenny Pearson
Arweinydd Côr
Copy of Untitled
Jess Robinson
Arweinydd Côr
John Williams
John Williams
Ymddiriedolwr
jonathan-butterell
Jonathan Butterell
Llysgennad
CEFNOGWCH NI

Helpwch i gadw'r gerddoriaeth yn fyw

Cyfrannu

Cyfrannwch

Drwy gyfrannu heddiw, fe fyddwch yn rhan o stori Aloud, yn ein helpu i roi profiadau cadarnhaol a all newid bywydau i bobl ifanc ledled Cymru.

Ymaelodi â Chynllun Calon

Ymaelodi â Chynllun Calon

Aelodau Calon sy’n cynnal curiad Elusen Aloud, ac maen nhw’n chwarae rhan allweddol yn ein llwyddiant.

Codi Arian i Ni

P’un a ydych chi eisiau rhedeg marathon neu drefnu eich her elusennol eich hun, gallwch helpu i gefnogi ein gweithgarwch yn eich ardal leol.