11-19 OED

Only Boys Aloud

Cymuned hyfryd o bobl ifanc sydd eisiau gwneud ffrindiau newydd, cadw traddodiadau Cymru’n fyw a dysgu sgiliau newydd.

Côr Only Boys Aloud

Fel rhan o Only Boys Aloud, mae dros 200 o fechgyn yn mynychu 15 o gorau ledled Cymru bob wythnos. Does dim clyweliadau, a chewch ymuno am ddim.

Dilynwch ni ar sianeli cyfryngau cymdeithasol OBA i glywed am ein cerddoriaeth, ein storïau a’n digwyddiadau diweddaraf.

Academi Only Boys Aloud

Cwrs preswyl i aelodau OBA sy’n fwy o ddifrif ynglŷn â dilyn gyrfa yn y celfyddydau perfformio, sy’n fwy parod i ymrwymo ac sydd â’r potensial lleisiol mwyaf.

Cyn-aelodau Only Boys Aloud

Grŵp bywiog o gyn-berfformwyr a raddiodd o OBA i fynd ymlaen i astudio neu i fyd gwaith.

Fforwm Aelodau OBA

Mae Fforwm Aelodau OBA yn rhoi cyfle i’n cyfranogwyr rannu eu barn a’u hawgrymiadau, gan gryfhau’r synnwyr o berchnogaeth o’u côr.

Prosiectau Blaenorol

Rhagfyr 2017

Home for Christmas

Gan weithio mewn cydweithrediad â Fforwm Gofal Cymru, dyma bob un o gorau Only Boys Aloud yr Elusen yn symud eu hymarferion wythnosol i gartref gofal lleol, gan roi’r cyfle i’r trigolion lleol ymuno yn y canu a phrofi ychydig oriau ym mywyd un o fandiau bechgyn mwyaf y byd. Penllanw’r prosiect oedd aelodau OBA a thrigolion y cartrefi yn cyflwyno noson o garolau a chaneuon i berthnasau a ffrindiau.

21AIN - 23AIN Awst 2018

Lovely Days

Prosiect yn pontio’r cenedlaethau oedd Lovely Days, a’r nod oedd lleihau’r teimlad o fod yn ynysig y gall pobl hŷn ei brofi, a’u cyflwyno i rai o fechgyn OBA. Daeth pawb at ei gilydd gyda’r diben o gydganu, sy’n rhywbeth rydym ni’n ei werthfawrogi ac wir yn credu ynddo.

Only Boys Aloud - You Will Be Found o Dear Evan Hansen

CEFNOGWCH NI

Helpwch i gadw'r gerddoriaeth yn fyw

Cyfrannu

Cyfrannwch

Drwy gyfrannu heddiw, fe fyddwch yn rhan o stori Aloud, yn ein helpu i roi profiadau cadarnhaol a all newid bywydau i bobl ifanc ledled Cymru.

Ymaelodi â Chynllun Calon

Ymaelodi â Chynllun Calon

Aelodau Calon sy’n cynnal curiad Elusen Aloud, ac maen nhw’n chwarae rhan allweddol yn ein llwyddiant.

Codi Arian i Ni

P’un a ydych chi eisiau rhedeg marathon neu drefnu eich her elusennol eich hun, gallwch helpu i gefnogi ein gweithgarwch yn eich ardal leol.

Digwyddiadau Ar y Gorwel

Beth Sydd ar y Gweill?

3 Gorffennaf 2022
The Aloud Charity 10th Anniversary Concert
Gweithgareddau Eraill, Merched Aloud, Only Boys Aloud, Only Kids Aloud
Neuadd Dewi Sant, Caerdydd
17 Gorffennaf 2022
The Aloud Charity 10th Anniversary Concert
Gweithgareddau Eraill, Merched Aloud, Only Boys Aloud, Only Kids Aloud
Theatr y Pafiliwn, Y Rhyl