11-19 OED

Only Boys Aloud

Cymuned hyfryd o bobl ifanc sydd eisiau gwneud ffrindiau newydd, cadw traddodiadau Cymru’n fyw a dysgu sgiliau newydd.

Côr Only Boys Aloud

Fel rhan o Only Boys Aloud, mae dros 200 o fechgyn yn mynychu 13 o gorau ledled Cymru bob wythnos. Does dim clyweliadau, a chewch ymuno am ddim.
Dilynwch ni ar sianeli cyfryngau cymdeithasol OBA i glywed am ein cerddoriaeth, ein storïau a’n digwyddiadau diweddaraf.

Academi Only Boys Aloud

Cwrs preswyl i aelodau OBA sy’n fwy o ddifrif ynglŷn â dilyn gyrfa yn y celfyddydau perfformio, sy’n fwy parod i ymrwymo ac sydd â’r potensial lleisiol mwyaf.

Cyn-aelodau Only Boys Aloud

Grŵp bywiog o gyn-berfformwyr a raddiodd o OBA i fynd ymlaen i astudio neu i fyd gwaith.

Fforwm Aelodau OBA

Mae Fforwm Aelodau OBA yn rhoi cyfle i’n cyfranogwyr rannu eu barn a’u hawgrymiadau, gan gryfhau’r synnwyr o berchnogaeth o’u côr.

Prosiectau Blaenorol

Rhagfyr 2017

Home for Christmas

Gan weithio mewn cydweithrediad â Fforwm Gofal Cymru, dyma bob un o gorau Only Boys Aloud yr Elusen yn symud eu hymarferion wythnosol i gartref gofal lleol, gan roi’r cyfle i’r trigolion lleol ymuno yn y canu a phrofi ychydig oriau ym mywyd un o fandiau bechgyn mwyaf y byd. Penllanw’r prosiect oedd aelodau OBA a thrigolion y cartrefi yn cyflwyno noson o garolau a chaneuon i berthnasau a ffrindiau.
21AIN - 23AIN Awst 2018

Lovely Days

Prosiect yn pontio’r cenedlaethau oedd Lovely Days, a’r nod oedd lleihau’r teimlad o fod yn ynysig y gall pobl hŷn ei brofi, a’u cyflwyno i rai o fechgyn OBA. Daeth pawb at ei gilydd gyda’r diben o gydganu, sy’n rhywbeth rydym ni’n ei werthfawrogi ac wir yn credu ynddo.

Only Boys Aloud - You Will Be Found o Dear Evan Hansen

CEFNOGWCH NI

Helpwch i gadw'r gerddoriaeth yn fyw

Cyfrannu

Cyfrannwch

Drwy gyfrannu heddiw, fe fyddwch yn rhan o stori Aloud, yn ein helpu i roi profiadau cadarnhaol a all newid bywydau i bobl ifanc ledled Cymru.

Ymaelodi â Chynllun Calon

Ymaelodi â Chynllun Calon

Aelodau Calon sy’n cynnal curiad Elusen Aloud, ac maen nhw’n chwarae rhan allweddol yn ein llwyddiant.

Codi Arian i Ni

P’un a ydych chi eisiau rhedeg marathon neu drefnu eich her elusennol eich hun, gallwch helpu i gefnogi ein gweithgarwch yn eich ardal leol.

Digwyddiadau Ar y Gorwel

Beth Sydd ar y Gweill?

17 Rhagfyr 2022
Carolau dan olau cannwyll
Bydd ein corau Only Boys Aloud Gogledd Cymru yn perfformio fel rhan o gyngerdd carolau elusennol arbennig yng Nghadeirlan Llanelwy.
Only Boys Aloud
Eglwys Gadeiriol Llanelwy
7.00pm