11-19 OED

Only Boys Aloud

Cymuned hyfryd o bobl ifanc sydd eisiau gwneud ffrindiau newydd, cadw traddodiadau Cymru’n fyw a dysgu sgiliau newydd.

Côr Only Boys Aloud

Fel rhan o Only Boys Aloud, mae dros 200 o fechgyn yn mynychu 13 o gorau ledled Cymru bob wythnos. Does dim clyweliadau, a chewch ymuno am ddim.

Dilynwch ni ar sianeli cyfryngau cymdeithasol OBA i glywed am ein cerddoriaeth, ein storïau a’n digwyddiadau diweddaraf.

Academi Only Boys Aloud

Cwrs preswyl i aelodau OBA sy’n fwy o ddifrif ynglŷn â dilyn gyrfa yn y celfyddydau perfformio, sy’n fwy parod i ymrwymo ac sydd â’r potensial lleisiol mwyaf.

Cyn-aelodau Only Boys Aloud

Grŵp bywiog o gyn-berfformwyr a raddiodd o OBA i fynd ymlaen i astudio neu i fyd gwaith.

Fforwm Ieuenctid

Mae Fforwm Ieuenctid yn rhoi cyfle i’n cyfranogwyr rannu eu barn a’u hawgrymiadau, gan gryfhau’r synnwyr o berchnogaeth o’u côr.

Prosiectau OBA Diweddar

Sound UK

Roedd hi’n fraint cael cynrhychioli Cymru fel rhan o brosiect Sound UK ‘A Song For Us’ ym mis Mawrth 2022. Roedd y prosiect hwn yn comisiynu cyfansoddwyr a cherddorion i ysgrifennu caneuon newydd wedi eu hysbrydoli gan bobl o’u hardal. Ar gyfer cân Cymru, comisiynwyd Amy Wadge – enillwr gwobr Grammy a llysgennad Aloud – a sylfaenydd Aloud Tim Rhys-Evans i ysgrifennu cân yn arbennig ar gyfer corau Aloud.   Wedi ei hysbrydoli gan y trafferthion yr ydym oll wedi ei brofi yn ystod y ddwy flynedd ddiwethaf, mae’r gân emosiynol yn ein hannog i anadlu a’n hatgoffa nad ydym ar ein pennau ein hunain.

Prosiect Canu yn Japan

Roeddem ni’n falch iawn o gael gweithio ar y prosiect canu diwylliannol hwn mewn partneriaeth â thair ysgol yn Japan. Cynhaliodd ein Harweinyddion Côr, ynghyd ag aelodau Only Boys Aloud, gyfres o weithdai i addysgu ein fersiwn ni o Calon Lân i’r disgyblion yn Japan. Ac er bod y corau 6000 o filltiroedd i ffwrdd, roedden nhw i glywed hyfryd!

Only Boys Aloud - You Will Be Found o Dear Evan Hansen

CEFNOGWCH NI

Helpwch i gadw'r gerddoriaeth yn fyw

Cyfrannu

Cyfrannwch

Drwy gyfrannu heddiw, fe fyddwch yn rhan o stori Aloud, yn ein helpu i roi profiadau cadarnhaol a all newid bywydau i bobl ifanc ledled Cymru.

Ymaelodi â Chynllun Calon

Ymaelodi â Chynllun Calon

Aelodau Calon sy’n cynnal curiad Elusen Aloud, ac maen nhw’n chwarae rhan allweddol yn ein llwyddiant.

Codi Arian i Ni

P’un a ydych chi eisiau rhedeg marathon neu drefnu eich her elusennol eich hun, gallwch helpu i gefnogi ein gweithgarwch yn eich ardal leol.

Digwyddiadau Ar y Gorwel

Beth Sydd ar y Gweill?