11-19 OED

Only Boys Aloud

Cymuned hyfryd o bobl ifanc sydd eisiau gwneud ffrindiau newydd, cadw traddodiadau Cymru’n fyw a dysgu sgiliau newydd.

Côr Only Boys Aloud

Fel rhan o Only Boys Aloud, mae dros 200 o fechgyn yn mynychu 13 o gorau ledled Cymru bob wythnos. Does dim clyweliadau, a chewch ymuno am ddim.

Dilynwch ni ar sianeli cyfryngau cymdeithasol OBA i glywed am ein cerddoriaeth, ein storïau a’n digwyddiadau diweddaraf.

Watch us!

Head to our Only Boys Aloud Youtube Channel to discover the types of performances you could be involved in!

Hear us!

In 2022 we launched a new Album Gen Z to celebrate our 10th Anniversary. Listen to Only Boys Aloud and our other Aloud choirs. Gallwch hefyd ddod o hyd i ni ar Spotify

See us live!

Only Boys Aloud members have a busy programme of performances throughout the year! Explore our upcoming events.

Only Boys Aloud (OBA) was born from a desire to encourage young Welsh men to be ambitious and equipped with the skills to succeed in life, and in any career. Made up of 150 boys attending 11 choirs across Wales, local choirs come together every week in term time to have fun and rehearse in community centres and rugby clubs.

From seasoned singers to those who’ve never tried it before, our doors are always open to new members; any boy between the ages of 11 and 19 (years 7 to 13) can join. OBA is completely free, non-auditioned and non-judgemental. Our ethos is inclusivity; we are open to all, regardless of background.

Being the only project of its type in Wales, OBA runs in some of the most deprived and disadvantaged areas of the country. It is a solution to the low levels of self-esteem and aspirations often experienced by teenage boys. OBA provides positive role-models, builds confidence, improves wellbeing, teaches values of respect and diversity, and fosters lifelong friendships.

Led by professional choral leaders, members receive high-quality musical experiences, performance training and opportunities to perform in prestigious events. Boys sing a varied repertoire of modern pop classics and traditional Welsh choral music.

OBA Alumni have become successful in all walks of life, including as musical theatre stars, scientists, opera singers, accountants and policemen.

Why join an Only Boys Aloud Choir?

Increase Confidence

Our experienced choir leaders help our boys develop their own self-confidence. Whether it’s through performing on stage, getting a solo line or singing in a recording studio, their newfound self-esteem will shine through in everyday life.

Sense of Community

Our members and their families often describe their involvement in our activity like being part of a family. We are proud to contribute more engaged and energised people to our society.

Develop Skills

Through OBA, our members learn life-skills that help them reach their potential, whatever path they choose in life. Beyond singing, they’ll experience working as a team, interacting with others and public speaking.

11 Choirs

No Auditions

150+ Members

No Fees

GEN Z: The Aloud Album

The album features our three choirs: Only Boys Aloud, Only Girls Aloud, and Only Kids Aloud. Tracks range from West End hit You Will Be Found from Dear Evan Hansen to more traditional Welsh songs such as Gwinllan

Only Boys Aloud - You Will Be Found o Dear Evan Hansen

Academi Only Boys Aloud

Cwrs preswyl i aelodau OBA sy’n fwy o ddifrif ynglŷn â dilyn gyrfa yn y celfyddydau perfformio, sy’n fwy parod i ymrwymo ac sydd â’r potensial lleisiol mwyaf.

Cyn-aelodau Only Boys Aloud

Grŵp bywiog o gyn-berfformwyr a raddiodd o OBA i fynd ymlaen i astudio neu i fyd gwaith.

Fforwm Aelodau OBA

Mae Fforwm Aelodau OBA yn rhoi cyfle i’n cyfranogwyr rannu eu barn a’u hawgrymiadau, gan gryfhau’r synnwyr o berchnogaeth o’u côr.

Prosiectau Blaenorol

Sound UK

Roedd hi’n fraint cael cynrhychioli Cymru fel rhan o brosiect Sound UK ‘A Song For Us’ ym mis Mawrth 2022. Roedd y prosiect hwn yn comisiynu cyfansoddwyr a cherddorion i ysgrifennu caneuon newydd wedi eu hysbrydoli gan bobl o’u hardal. Ar gyfer cân Cymru, comisiynwyd Amy Wadge – enillwr gwobr Grammy a llysgennad Aloud – a sylfaenydd Aloud Tim Rhys-Evans i ysgrifennu cân yn arbennig ar gyfer corau Aloud.   Wedi ei hysbrydoli gan y trafferthion yr ydym oll wedi ei brofi yn ystod y ddwy flynedd ddiwethaf, mae’r gân emosiynol yn ein hannog i anadlu a’n hatgoffa nad ydym ar ein pennau ein hunain.

Prosiect Canu yn Japan

Roeddem ni’n falch iawn o gael gweithio ar y prosiect canu diwylliannol hwn mewn partneriaeth â thair ysgol yn Japan. Cynhaliodd ein Harweinyddion Côr, ynghyd ag aelodau Only Boys Aloud, gyfres o weithdai i addysgu ein fersiwn ni o Calon Lân i’r disgyblion yn Japan. Ac er bod y corau 6000 o filltiroedd i ffwrdd, roedden nhw i glywed hyfryd!

CEFNOGWCH NI

Helpwch i gadw'r gerddoriaeth yn fyw

Cyfrannu

Cyfrannwch

Drwy gyfrannu heddiw, fe fyddwch yn rhan o stori Aloud, yn ein helpu i roi profiadau cadarnhaol a all newid bywydau i bobl ifanc ledled Cymru.

Ymaelodi â Chynllun Calon

Ymaelodi â Chynllun Calon

Aelodau Calon sy’n cynnal curiad Elusen Aloud, ac maen nhw’n chwarae rhan allweddol yn ein llwyddiant.

Codi Arian i Ni

P’un a ydych chi eisiau rhedeg marathon neu drefnu eich her elusennol eich hun, gallwch helpu i gefnogi ein gweithgarwch yn eich ardal leol.

Digwyddiadau Ar y Gorwel

Beth Sydd ar y Gweill?

1 Hydref 2023
Lansiad Gorllewin Cymru Only Girls Aloud!
Bydd ein côr Only Girls Aloud yng ngorllewin Cymru yn cyfarfod ar gyfer eu hymarfer cyntaf!
Only Girls Aloud
10.00am
14 Hydref 2023
Ymarfer preswyl Only Kids Aloud
Only Kids Aloud