Bod yn Bartner Corfforaethol

Mae gennym brofiad blaenorol da o weithio mewn partneriaeth ag amrywiaeth eang o fusnesau a sefydliadau. Ac mae gennym syniadau gwych i gynnig manteision parhaol i’ch cwmni hefyd.

Mae gan Elusen Aloud brofiad o weithio gydag amryw sefydliadau, o gorfforaethau mawr i fusnesau bach lleol. Bydd partneru â ni, neu ddewis Elusen Aloud yn Elusen y Flwyddyn i chi, yn golygu y bydd eich sefydliad yn buddsoddi ym mywydau pobl ifanc ledled Cymru. Os mai eisiau cyflawni eich polisi Cyfrifoldeb Cymdeithasol Corfforaethol ydych chi, neu os ydych chi’n chwilio am well cydbwysedd yn eich gwariant ar farchnata, bydd noddi Aloud o gymorth sylweddol i’ch busnes ffynnu yn ogystal â’n helpu ni i barhau i gael effaith gadarnhaol.

Rydym yn fwy na hapus i drafod pecyn noddi pwrpasol – gan greu partneriaeth effeithiol sy’n fuddiol i chi ac i ni.

Cysylltwch â Hannah, ein Rheolwr Datblygu, i gael mwy o wybodaeth.

Manteision

Cynnig pwrpasol

Yn Elusen Aloud, dydyn ni ddim o’r farn fod yna un math o becyn a fyddai’n addas i bob busnes. Mae pob perthynas sydd gennym yn unigryw, ac mae gennym ni syniadau cyffrous i’w rhannu.

Gwerthoedd a gweledigaeth yn cydweddu

Os mai eisiau cyflawni eich amcanion Cyfrifoldeb Cymdeithasol Corfforaethol ydych chi, neu eich bod chi’n dymuno gwneud gwahaniaeth, rydym yn hapus i drafod gyda chi ynglŷn â buddion partneriaeth ag Aloud.

Cefnogi eich cymuned leol

Mae ein cymunedau yn greiddiol i bopeth â wnawn, ac mae cefnogaeth o unrhyw fath yn ein helpu i gyflawni ein hamcanion elusennol.

Rydym wrth ein bodd o dderbyn y wobr gyntaf yng Ngwobrau Celfyddydau a Busnes Cymru 2020 yng nghategori ‘Celfyddydau, Busnes a Phobl Ifanc’ am ein gwaith gyda Sefydliad Hodge. Cewch wylio crynodeb o’r bartneriaeth fan yma:

Bod yn Bartner Corfforaethol

Hoffech chi wybod mwy am fod yn bartner i Elusen Aloud? Cysylltwch â Hannah, ein Rheolwr Datblygu, i gael sgwrs anffurfiol am sut gallem gydweithio yn y dyfodol.