Ynglŷn ag Aloud

Dewch i ddysgu am hanes Elusen Aloud, cwrdd â’n tîm a chael gwybod am ein swyddi gwag presennol a’n cefnogwyr.

Ein Hanes

Sut wnaeth y cyfan gychwyn...

Archwiliwch hanes cyfoethog Elusen Aloud dros gyfnod o fwy na deng mlynedd. Dewch am dro gyda ni i hel atgofion am yr holl gyraeddiadau a’r cerrig milltir rhyfeddol rydym ni wedi’u cyflawni.

14 o siroedd yng Nghymru

432 o ymarferion y flwyddyn

300+ o aelodau

Sefydlwyd yn 2012

30 o arweinyddion corau

24 o wirfoddolwyr

Cwrdd â’r Tîm

Dewch i gwrdd â’r bobl hyfryd sy’n gwneud i Elusen Aloud weithio, yr arweinyddion sy’n gweithio gyda’n corau, ein Llysgenhadon a’n bwrdd ymddiriedolwyr.

Cefnogwyr Presennol

Rydym yn hynod ddiolchgar i’r bobl hyfryd sy’n cefnogi Elusen Aloud. I’r unigolion hael, yr ymddiriedolaethau, y sefydliadau, y busnesau a’r cyllidwyr sy’n credu ynom ni, diolch.

Ymuno â’n Tîm

Eisiau bod yn rhan o’r hwyl?
Cymerwch olwg ar ein swyddi gwag presennol!

Gwybodaeth i Rieni

Cewch atebion i’r cwestiynau mwyaf cyffredin a gawn ynglŷn ag ymuno â chôr, ymarferion a pherfformiadau.

CEFNOGWCH NI

Helpwch i gadw'r gerddoriaeth yn fyw

Cyfrannu

Cyfrannwch

Drwy gyfrannu heddiw, fe fyddwch yn rhan o stori Aloud, yn ein helpu i roi profiadau cadarnhaol a all newid bywydau i bobl ifanc ledled Cymru.

Ymaelodi â Chynllun Calon

Ymaelodi â Chynllun Calon

Aelodau Calon sy’n cynnal curiad Elusen Aloud, ac maen nhw’n chwarae rhan allweddol yn ein llwyddiant.

Codi Arian i Ni

P’un a ydych chi eisiau rhedeg marathon neu drefnu eich her elusennol eich hun, gallwch helpu i gefnogi ein gweithgarwch yn eich ardal leol.

Darllenwch ein newyddion diweddaraf

image00011
Newyddion
Interniaethau Prifysgol Caerdydd: Cyflwyno Taranna
Mehr Photo fopr blog (1)
Newyddion
Interniaethau Prifysgol Caerdydd: Cyflwyno Mehr
WhatsApp Image 2023-09-26 at 09.47.48
Newyddion
Cysylltu Cymunedau yng Nghwmbrân