Ein Hanes

Archwiliwch hanes cyfoethog Elusen Aloud dros gyfnod o fwy na deng mlynedd. Dewch am dro gyda ni i hel atgofion am yr holl gyraeddiadau a’r cerrig milltir rhyfeddol rydym ni wedi’u cyflawni.

1
2010

Ffurfiodd Only Boys Aloud i gymryd rhan mewn un perfformiad unigol yn yr Eisteddfod Genedlaethol yng Nglyn Ebwy

2010
2
2011

Yr Academi gyntaf erioed yn cael ei chynnal yng Ngholeg Iwerydd, Sain Dunwyd

2011
3
2012

OBA yn derbyn clod cenedlaethol ar ôl dod yn drydydd ar Britain’s Got Talent

2012
4
2013

OBA yn perfformio ym Mhalas Buckingham fel rhan o Ŵyl y Coroni.

Only Boys Aloud yn perfformio i’r Teulu Brenhinol yng ngerddi Palas Buckingham fel rhan o Gyngerdd yr Ŵyl i ddathlu 60 Mlwyddiant Coroni’r Frenhines Elizabeth II. Braint i’r bechgyn oedd cael eu gwahodd i berfformio’r darn clo gyda’r byd-enwog Katherine Jenkins ar 11-13 Gorffennaf 2013. Tri pherfformiad ar dair noson olynol, a’r gynulleidfa ar ei thraed yn cymeradwyo dair gwaith.

Cliciwch fan yma i wylio’r fideo.

2013
5
2014

Corws OKA / Canolfan Mileniwm Cymru yn teithio i Cape Town i ddathlu 20 mlynedd o ddemocratiaeth yn Ne Affrica

2014
6
2015

OBA yn dathlu ei 5ed pen-blwydd mewn cyngerdd arbennig o lwyddiannus ac yn lansio 4 côr newydd yng ngogledd Cymru

2015
7
2016

Cymru 1000 yn Neuadd Dewi Sant, yng nghwmni 5 o gorau meibion.

2016
8
2017

OBA yn cychwyn ar eu taith ryngwladol gyntaf i Ypres i gofio bywyd y Prifardd Hedd Wyn

2017
9
2018

Corws OKA yn ail-lansio gyda pherfformiad yn Proms yn y Parc BBC Cymru ym Mae Colwyn

2018
10
2019

Aloud in the Classroom yn derbyn cymeradwyaeth frenhinol yn Ysgol Gynradd y Rhosyn Gwyn

2019
11
2019

Aloud yn lansio Cynllun Cyn-aelodau a Chynllun Llysgenhadon, ac yn cyhoeddi mai Matthew Rhys yw’r Llysgennad cyntaf

2019
12
2020

Elusen Aloud yn cynnal ein Cyngerdd Rhithiol cyntaf ar YouTube ar ôl 9 mis o ymarferion ar-lein.

2020
13
2020

Ymunodd dros 120 o aelodau Only Boys Aloud ag ymarferion rhithwir o ddiogelwch eu hystafelloedd byw

2020
14
2021

Lansiwyd ac ymunodd â chôr Only Girls Aloud (llun 2)

2021
15
2022

Perfformiodd Only Kids Aloud, Only Girls Aloud ac Only Boys Aloud Choirs gyda’i gilydd am y tro cyntaf yng Nghyngherddau Pen-blwydd Elusen Aloud

2022
16
2023

Dewiswyd Academi Only Boys Aloud 2023 i berfformio yng Nghastell Windsor fel rhan o Gôr Coroniad y Brenin

2023