Archebu Côr

Mae gennym galendr prysur o ddigwyddiadau, yn cynnwys digwyddiadau cymunedol bach a digwyddiadau mwy i’r côr llawn drwy gydol y flwyddyn, ac rydym yn croesawu ymholiadau yn fawr.

Digwyddiadau Cyffredinol

Fel sefydliad sy’n angerddol dros ganu, rydym wrth ein boddau’n perfformio ac mae bob amser â diddordeb mewn derbyn eich ceisiadau i archebu’n corau. Fodd bynnag, cofiwch fod llawer o’n cyfranogwyr mewn addysg lawn amser a dim ond i nifer penodol o ddigwyddiadau bob blwyddyn y gall ymrwymo i nifer penodol o ddigwyddiadau. Rydym yn ystyried pob cais yn ofalus i sicrhau lles ein cyfranogwyr.

Os oes gennych ddiddordeb mewn archebu perfformiad gan unrhyw un o’n corau Aloud (Only Boys Aloud, Only Girls Aloud, Only Kids Aloud neu’r Academi), darllenwch ein nodiadau canllaw yn ofalus a llenwch y ffurflen archebu trwy glicio ar y botymau isod.

Anfonwch e-bost i [email protected] i gael mwy o wybodaeth.