Newid bywydau gyda’n gilydd drwy rym cydganu

Rydym yn sefydliad celfyddydol â ffocws cymunedol cryf

EIN CEFNDIR

Rydym yn datblygu sgiliau ac uchelgeisiau pobl ifanc yng Nghymru  er mwyn creu aelodau cymdeithas hapusach ac iachach sy’n barod i gymryd rhan.

Gan wneud yn fawr o’n traddodiadau canu corawl, byddwn yn darparu hyfforddiant cerddorol o safon uchel a chyfleoedd perfformio unigryw.

Mae ein gweithgareddau’n hybu hunanhyder, yn tanio brwdfrydedd  dros y celfyddydau ac yn gosod sylfaen ar gyfer dyfodol llwyddiannus.

Gwyliwch ni!

Ewch i’n Sianel Youtube  i weld pa fath o berfformiadau y gallech chi fod yn rhan ohonynt!

Gwrandewch arnom ni!

Yn 2022, gwnaethom gyhoeddi albwm newydd, sef Gen Z, i ddathlu ein pen-blwydd yn 10 oed, gyda chorau Only Boys Aloud, Only Girls Aloud, ac Only Kids Aloud yn canu ar yr albwm.

Dewch i'n gweld yn fyw!

Mae gan aelodau corau Aloud raglen brysur o berfformiadau drwy gydol y flwyddyn! Cymerwch gip ar y digwyddiadau sydd gennym ar y gweill.

GEN Z: Albwm Aloud

Mae ein tri chôr yn canu ar yr albwm: Only Boys Aloud, Only Girls Aloud ac Only Kids Aloud. Mae’r traciau’n amrywio o’r gân boblogaidd o’r West End, You Will Be Found o Dear Evan Hansen i ganeuon Cymraeg mwy traddodiadol, megis  Gwinllan.

Gwybodaeth i deuluoedd

Yma, cewch atebion i’r cwestiynau mwyaf cyffredin a gawn ynghylch ymuno â chôr, ymarferion a pherfformiadau.

CEFNOGWCH NI

Helpwch i gadw'r gerddoriaeth yn fyw

Cyfrannu

Cyfrannwch

Drwy gyfrannu heddiw, fe fyddwch yn rhan o stori Aloud, yn ein helpu i roi profiadau cadarnhaol a all newid bywydau i bobl ifanc ledled Cymru.

Ymaelodi â Chynllun Calon

Ymaelodi â Chynllun Calon

Aelodau Calon sy’n cynnal curiad Elusen Aloud, ac maen nhw’n chwarae rhan allweddol yn ein llwyddiant.

Codi Arian i Ni

P’un a ydych chi eisiau rhedeg marathon neu drefnu eich her elusennol eich hun, gallwch helpu i gefnogi ein gweithgarwch yn eich ardal leol.

Newyddion a Digwyddiadau

Beth Sydd ar y Gweill?

9 Rhagfyr 2023
Nadolig gyda Aloud
Ymunwch ag Only Boys Aloud ac Only Girls Aloud ar gyfer detholiad o ffefrynnau'r ŵyl a chlasuron Aloud
Only Girls Aloud, Only Boys Aloud
St German's Church Metal Street, Cardiff CF24 0LA
OKA Launch FB
Newyddion
Only Kids Aloud 2024 – Ymgeisiwch Nawr!
370080627_1019812509229526_559886859850287902_n
Newyddion
Cronfa Gymunedol Gwynt y Môr yn cefnogi creu cerddoriaeth yn y Rhyl!
4 November 2023 - Royal British Legion
Wales Festival of Remembrance, Cardiff
Newyddion
Dathlu chwaraewyr Loteri Cod Post y Bobl!