ONLY KIDS ALOUD

Alumni Only Kids Aloud

Pan ddaw eu hamser yn Only Kids Aloud i ben, gall yr aelodau ymuno â’n carfan gynyddol o Alumni er mwyn cadw mewn cyswllt ag Elusen Aloud.

Cafodd Elusen Aloud y fraint o weithio gyda miloedd o blant dros y blynyddoedd drwy raglenni Only Kids Aloud ac mae’n hyfryd pan mae cyn-gyfranogwyr yn cadw mewn cyswllt â ni, ac â’i gilydd.

Yn 2020, fe wnaethom ni ddatblygu Cynllun Alumni OKA, gan roi’r cyfle i gyn-aelodau barhau â’u perthynas ag Aloud a chadw mewn cyswllt â ffrindiau OKA.

Pan fydd aelod OKA yn dod yn Alumni, bydd yn derbyn bathodyn pin arbennig i gofio am eu hamser gyda’r côr.

Manteision

Cael y newyddion diweddaraf am Aloud, digwyddiadau a pherfformiadau

Cadw mewn cyswllt â ffrindiau OKA

Cael eich cynnwys mewn cyfleoedd i gydganu yn y dyfodol

Ydych chi’n Alumni OKA?

Ydych chi wedi bod yn aelod o Gôr Only Kids Aloud, neu ydych chi’n gwybod am rywun a fu? Cysylltwch â ni heddiw i roi gwybod i ni. Fe fyddem ni wrth ein bodd yn cadw mewn cyswllt a’ch helpu i gynnal cyswllt ag Elusen Aloud.

CEFNOGWCH NI

Helpwch i gadw'r gerddoriaeth yn fyw

Cyfrannu

Cyfrannwch

Drwy gyfrannu heddiw, fe fyddwch yn rhan o stori Aloud, yn ein helpu i roi profiadau cadarnhaol a all newid bywydau i bobl ifanc ledled Cymru.

Ymaelodi â Chynllun Calon

Ymaelodi â Chynllun Calon

Aelodau Calon sy’n cynnal curiad Elusen Aloud, ac maen nhw’n chwarae rhan allweddol yn ein llwyddiant.

Codi Arian i Ni

P’un a ydych chi eisiau rhedeg marathon neu drefnu eich her elusennol eich hun, gallwch helpu i gefnogi ein gweithgarwch yn eich ardal leol.

Digwyddiadau Ar y Gorwel

Beth Sydd ar y Gweill?

3 Gorffennaf 2022
The Aloud Charity 10th Anniversary Concert
Gweithgareddau Eraill, Merched Aloud, Only Boys Aloud, Only Kids Aloud
Neuadd Dewi Sant, Caerdydd
17 Gorffennaf 2022
The Aloud Charity 10th Anniversary Concert
Gweithgareddau Eraill, Only Boys Aloud, Only Kids Aloud
Theatr y Pafiliwn, Y Rhyl