ALOUD YN Y DOSBARTH

Ysgol Gynradd Rhosyn Gwyn

Ymweliad Brenhinol ag Ysgol Gynradd Rhosyn Gwyn

Yn ôl yn 2019, cynhaliodd Aloud brosiect yn yr ysgol gynradd yr arferai ein Sylfaenydd, Tim Rhys-Evans, ei mynychu. Fel prosiect peilot ar gyfer ein rhaglen Aloud yn y Dosbarth, roeddem ni eisiau rhoi cynnig ar ambell ffordd newydd o weithio i helpu athrawon cynradd yn y ffordd maen nhw’n mynd i’r afael â chanu gyda’r plant yn yr ystafell ddosbarth.

Yn Nhredegar Newydd y mae Ysgol Gynradd Rhosyn Gwyn, tref ôl-lofaol yn Nghwm Rhymni – a chymuned a gafodd ei tharo’n galed pan gaeodd y pwll glo. Bu arweinyddion côr Aloud yn gweithio gyda’r plant yn yr ysgol – a’u hathrawon – dros nifer o wythnosau i gyfansoddi cân newydd i’r ysgol yn seiliedig ar eu harwyddair “Credu, Dysgu, Tyfu Gyda’n Gilydd”, a berfformiwyd wedyn gerbron cynulleidfa arbennig iawn – pan ymwelodd Eu Huchelder Brenhinol Tywysog Cymru a Duges Cernyw â’r ysgol!

Enillodd y prosiect wobr yng Ngwobrau Celfyddydau a Busnes Cymru 2020 mewn partneriaeth â Sefydliad Hodge. I gael gwybodaeth am sut i fod yn Bartner Corfforaethol, neu i gysylltu â ni, defnyddiwch y dolenni isod:

Gwyliwch grynodeb o’r prosiect hwn fan yma

Cân wedi’i chyfansoddi gan blant Ysgol Gynradd Rhosyn Gwyn

This is my home, This is my town,
Ev’rybody’s welcome here, have a look around!
This is my school, these are my friends,
We’re like a family. We love to spend each day learning how to…

Cytgan
Believe, Learn, Grow together!
Believe, Learn, Grow together!
Believe in friends and family,
And learn how we can live in harmony,
And grow, together.

And when I’m grown up and I step out on my own,
I’ll think of all the lessons learned along the way.
Who knows how far away I’ll travel from White Rose?
But where I go, I’ll always know the things I’m telling you today…

So just Believe (Credu), Learn (Dysgu), and Grow (Tyfu) together (gyda’n gilydd)!
Believe (Credu), Learn (Dysgu), and Grow (Tyfu) together (gyda’n gilydd)!
And when I come to leave this school, I will always have this simple rule,
Believe and learn and grow together!

CEFNOGWCH NI

Helpwch i gadw'r gerddoriaeth yn fyw

Cyfrannu

Cyfrannwch

Drwy gyfrannu heddiw, fe fyddwch yn rhan o stori Aloud, yn ein helpu i roi profiadau cadarnhaol a all newid bywydau i bobl ifanc ledled Cymru.

Ymaelodi â Chynllun Calon

Ymaelodi â Chynllun Calon

Aelodau Calon sy’n cynnal curiad Elusen Aloud, ac maen nhw’n chwarae rhan allweddol yn ein llwyddiant.

Codi Arian i Ni

P’un a ydych chi eisiau rhedeg marathon neu drefnu eich her elusennol eich hun, gallwch helpu i gefnogi ein gweithgarwch yn eich ardal leol.

Digwyddiadau Ar y Gorwel

Beth Sydd ar y Gweill?

22 Gorffennaf 2024
Cyngerdd Academi Only Boys Aloud - Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru
Cyngerdd Academi Only Boys Aloud - Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru
Only Boys Aloud
Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru
7.30pm