BLYNYDDOEDD 5-6

Only Kids Aloud

Mae Only Kids Aloud yn gorws i blant sydd ym mlynyddoedd ysgol 5&6 yng Nghymru.

Corws Only Kids Aloud

 

Prosiect blynyddol yw Corws Only Kids Aloud sy’n rhedeg yn barhaus am 12 mis y flwyddyn. Rydyn ni’n falch o groesawu tua 70 o blant i’r corws o bob cwr o Gymru bob blwyddyn. Mae nhw’n ymgeisio am eu lle ac yn mwynhau dysgu mewn ymarferion rhanbarthol a chyrsiau preswyl. Gan nad oes y fath beth â Chôr Plant Cenedlaethol Cymru yn swyddogol, mae OKA yn darparu profiad corawl o ansawdd uchel i blant o bob cwr o’r wlad.

Cafodd Corws Only Kids Aloud y cyfle i ganu mewn sawl digwyddiad rhyfeddol ers ei sefydlu yn 2010.

Pam ymuno â Chorws Only Kids Aloud?

Cynyddu Hyder

Mae Corws OKA nid yn unig yn rhoi platfform i’r plant, mae hefyd yn eu cyflwyno i blant o bob rhan o Gymru, yn rhoi’r cyfle iddyn nhw gydganu ac yn eu gwthio i weld eu potensial gwych eu hunain.

Synnwyr o Gymuned

Mae’r plant sy’n ymuno â Chorws Only Kids Aloud yn dod yn rhan o gymuned hyfryd a chefnogol o unigolion o gyffelyb fryd sy’n cefnogi ei gilydd, yn llonni ei gilydd ac yn helpu eraill i ffynnu.

Datblygu Sgiliau

Mae’r plant yng Nghorws OKA nid yn unig yn datblygu eu galluoedd cerddorol, maen nhw’n dod yn fwy hunangynhaliol ac annibynnol, yn datblygu gwell sgiliau rheoli amser ac yn dysgu cyfathrebu’n fwy agored ag eraill.

Merched a Bechgyn. ym mlynyddoedd 5 a 6

Gweithgareddau Preswyl Activities

70+ o Aelodau

Clyweliadau Blynyddol

Alumni Only Kids Aloud

r ddechrau 2021, fe wnaethom ni lansio Cynllun Cyn-aelodau Only Kids Aloud. Bydd cyn-aelodau Only Kids Aloud yn derbyn yr wybodaeth ddiweddaraf am yr elusen a’n digwyddiadau, ynghyd â bathodyn pin arbennig Only Kids Aloud. Mae’n ffordd wych i gadw mewn cyswllt â phopeth yn ymwneud ag Aloud.

Gwybodaeth i deuluoedd

Yma, cewch atebion i’r cwestiynau mwyaf cyffredin a gawn ynghylch ymuno â chôr, ymarferion a pherfformiadau.

CEFNOGWCH NI

Helpwch i gadw'r gerddoriaeth yn fyw

Cyfrannu

Cyfrannwch

Drwy gyfrannu heddiw, fe fyddwch yn rhan o stori Aloud, yn ein helpu i roi profiadau cadarnhaol a all newid bywydau i bobl ifanc ledled Cymru.

Ymaelodi â Chynllun Calon

Ymaelodi â Chynllun Calon

Aelodau Calon sy’n cynnal curiad Elusen Aloud, ac maen nhw’n chwarae rhan allweddol yn ein llwyddiant.

Codi Arian i Ni

P’un a ydych chi eisiau rhedeg marathon neu drefnu eich her elusennol eich hun, gallwch helpu i gefnogi ein gweithgarwch yn eich ardal leol.

Digwyddiadau Ar y Gorwel

Beth Sydd ar y Gweill?

22 Gorffennaf 2024
Cyngerdd Academi Only Boys Aloud - Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru
Cyngerdd Academi Only Boys Aloud - Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru
Only Boys Aloud
Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru
7.30pm