9-12 OED

Only Kids Aloud

Term ymbarél yw Only Kids Aloud am y rhaglen o weithgarwch sydd wedi’i llunio i ferched a bechgyn mewn ysgolion cynradd. Mae Corws OKA a rhaglen Aloud in the Classroom ill dwy yn elfennau craidd o’r prosiect.

Corws Only Kids Aloud

Corws Cymru Gyfan i fechgyn a merched 9-12 oed. Prosiect ar y cyd â Chanolfan Mileniwm Cymru oedd y Corws i gychwyn, ac mae bellach wedi perfformio gyda Bryn Terfel yn Cape Town, wedi canu gwaith Mahler gyda Gergiev yn St Petersburg ac wedi ymddangos ym mhantomeim CBeebies.

Aloud in the Classroom

Aloud in the Classroom yw elfen llawr gwlad ein gwaith i blant iau, a thrwyddi rydym yn helpu i addysgu canu mewn ysgolion cynradd drwy weithdai a pherfformiadau hwyliog a difyr.

Cyn-aelodau Only Kids Aloud

Ar ddechrau 2021, fe wnaethom ni lansio Cynllun Cyn-aelodau Only Kids Aloud. Bydd cyn-aelodau Only Kids Aloud yn derbyn yr wybodaeth ddiweddaraf am yr elusen a’n digwyddiadau, ynghyd â bathodyn pin arbennig Only Kids Aloud! Mae’n ffordd wych i gadw mewn cyswllt â phopeth yn ymwneud ag Aloud!

CEFNOGWCH NI

Helpwch i gadw'r gerddoriaeth yn fyw

Cyfrannu

Cyfrannwch

Drwy gyfrannu heddiw, fe fyddwch yn rhan o stori Aloud, yn ein helpu i roi profiadau cadarnhaol a all newid bywydau i bobl ifanc ledled Cymru.

Ymaelodi â Chynllun Calon

Ymaelodi â Chynllun Calon

Aelodau Calon sy’n cynnal curiad Elusen Aloud, ac maen nhw’n chwarae rhan allweddol yn ein llwyddiant.

Codi Arian i Ni

P’un a ydych chi eisiau rhedeg marathon neu drefnu eich her elusennol eich hun, gallwch helpu i gefnogi ein gweithgarwch yn eich ardal leol.

Digwyddiadau Ar y Gorwel

Beth Sydd ar y Gweill?

Sori, does dim digwyddiadau ar y gorwel. Rhowch gynnig arall arni yn nes ymlaen.