11-19 OED (BLYNYDDOED 7-13)

Only Girls Aloud

Lansiwyd ein côr Only Girls Aloud yn 2022, mewn ymateb i alw sylweddol o’r cymunedau rydym yn gweithio â nhw.

Only Girls Aloud yw ein rhaglen gôr ar gyfer merched ifanc rhwng 7 a 13 oed yng Nghymru, a lansiwyd yn 2022.

Cynhelir ymarferion di-glyweliad yn fisol yng Nghaerdydd ac maent yn rhad ac am ddim.

Mae aelodau côr Only Girls Aloud yn cael y cyfle i gwrdd ag amrywiaeth o siaradwyr gwadd ysbrydoledig a dysgu am eu profiadau bywyd, llwybrau gyrfa a hanesion. Mae hyn wedi arwain at greu grŵp ymgysylltiol ac uchelgeisiol sy’n cefnogi ei gilydd i feithrin eu hyder a hunanfynegiant.

Perfformiodd Only Girls Aloud am y tro cyntaf yng Nghyngerdd Pen-blwydd Aloud yn 2022. Maent hefyd yn ymddangos ar albwm pen-blwydd newydd GEN Z ac yn rhaglen ddogfen 4 rhan Aloud i S4C.

Mae Only Girls Aloud yn amgylchedd diogel, cynhwysol, cyfeillgar ac anfeirniadol ac rydym bob amser yn croesawu aelodau newydd.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu os hoffech gael rhagor o wybodaeth ynglŷn â sut i ddod yn aelod, cysylltwch â:

De Cymru:  [email protected] 

Gorllewin Cymru: [email protected]

Hoffem ddiolch i Gyngor Celfyddydau Cymru: CreateScops Arts Trust a’r Tŷ Cerdd am gefnogi Only Girls Aloud.

Siaradwr Gwadd

Chloe – BigMoose Coffee Co

Mae Chloe wedi bod yn cymryd rhan gyda Bigmoose Coffee Co. ers ei sefydlu, a daeth el brwdfrydedd dros helpu eraill i’r amlwg yn ystod y ddwy flynedd a dreuliodd yn hepu i i fwydo pobl o oedd yn cysgu allan yng Nghaerdydd.

Yn unigolyn penderfynol, dringodd Mount Kilimanjaro yn 15 oed, rhedodd ultramarathon 42 milltir yn 22 oed, ac agorodd Bigmosse Coffee Co. yn 23 oed.

Mae Chloe yn llawn brwdfrydedd dros helpu eraill, ac mae’n brif siaradwr, gydag agwedd gadaranhaol ‘gallu gwneud’ heintus!

Chloe Smith - Bigmoose Coffee Co

Siaradwr Gwadd

Gwyliwch ni!

Ewch i’n Sianel Youtube i ddarganfod y mathau o berfformiadau y gallech fod yn rhan ohonynt!

Gwrandewch arnom!

Yn 2022 lansiwyd Albwm Gen Z newydd i ddathlu ein 10fed pen-blwydd. Gwrandewch ar Only Girls Aloud a’n corau Aloud eraill.

Dewch i’n gweld yn fyw!

Mae gan aelodau Only Girls Aloud raglen brysur o berfformiadau drwy gydol y flwyddyn! Archwiliwch ein digwyddiadau sydd i ddod.

GEN Z: Albwm Aloud

Mae’r albwm yn cynnwys ein tri côr: Only Boys Aloud, Only Kids Aloud a Merched Aloud Girls. Mae’r traciau yn amrywio o ganeuon sioeau cerdd fel You Will Be Found o Dear Evan Hansen, i ganeuon mwy traddodiadol Cymraeg fel Gwinllan.

Gwybodaeth i deuluoedd

Yma, cewch atebion i’r cwestiynau mwyaf cyffredin a gawn ynghylch ymuno â chôr, ymarferion a pherfformiadau.

CEFNOGWCH NI

Helpwch i gadw'r gerddoriaeth yn fyw

Cyfrannu

Cyfrannwch

Drwy gyfrannu heddiw, fe fyddwch yn rhan o stori Aloud, yn ein helpu i roi profiadau cadarnhaol a all newid bywydau i bobl ifanc ledled Cymru.

Ymaelodi â Chynllun Calon

Ymaelodi â Chynllun Calon

Aelodau Calon sy’n cynnal curiad Elusen Aloud, ac maen nhw’n chwarae rhan allweddol yn ein llwyddiant.

Codi Arian i Ni

P’un a ydych chi eisiau rhedeg marathon neu drefnu eich her elusennol eich hun, gallwch helpu i gefnogi ein gweithgarwch yn eich ardal leol.

Digwyddiadau Ar y Gorwel

Beth Sydd ar y Gweill?

22 Gorffennaf 2024
Cyngerdd Academi Only Boys Aloud - Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru
Cyngerdd Academi Only Boys Aloud - Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru
Only Boys Aloud
Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru
7.30pm