ONLY BOYS ALOUD

Ymuno â Chôr

Mae’n hawdd ymuno â chôr, a chewch wneud hynny’n rhad ac am ddim – dewch draw i’r ymarfer nesaf yn eich lleoliad agosaf. Does dim angen i chi aros tan ddechrau’r tymor, ymunwch â ni unrhyw adeg o’r flwyddyn. Rydym ni wastad yn croesawu aelodau newydd!

Rydym ni wastad yn edrych am aelodau newydd! Gallwch ymuno unrhyw adeg o’r flwyddyn. Does dim angen i chi aros tan ddechrau’r tymor neu i Arweinydd Côr ymweld â’ch ysgol – gallwch ymuno NAWR!

Dim Clyweliad. Dim Ffi. Dim Ond Hwyl!

Ni fydd angen i chi gael clyweliad na thalu unrhyw ffi i fod yn aelod. Cewch alw draw i’ch ymarfer lleol nesaf! Os ydych chi’n fachgen 11-19 oed (blwyddyn 7 neu uwch) ac yn gallu mynd i un o’r ymarferion lleol anfonwch e-bost i un o’r cyfeiriadau e-bost isod:

Corau De Cymru OBA: [email protected]

Corau Gogledd Cymru OBA: [email protected]

Corau Gogledd Cymru OBA: [email protected]

Rydym yn falch iawn ein bod yn ymestyn ein Corau OBA i Orllewin Cymru gan sefydlu corau newydd yn Sir Benfro, Sir Gaerfyrddin a Cheredigion.

Darllenwch ein eitem newyddion Mae Only Boys Aloud yn ehangu i’r Gorllewin i ddarganfod mwy neu cysylltwch â ni i gofrestru eich diddordeb.

CEFNOGWCH NI

Helpwch i gadw'r gerddoriaeth yn fyw

Cyfrannu

Cyfrannwch

Drwy gyfrannu heddiw, fe fyddwch yn rhan o stori Aloud, yn ein helpu i roi profiadau cadarnhaol a all newid bywydau i bobl ifanc ledled Cymru.

Ymaelodi â Chynllun Calon

Ymaelodi â Chynllun Calon

Aelodau Calon sy’n cynnal curiad Elusen Aloud, ac maen nhw’n chwarae rhan allweddol yn ein llwyddiant.

Codi Arian i Ni

P’un a ydych chi eisiau rhedeg marathon neu drefnu eich her elusennol eich hun, gallwch helpu i gefnogi ein gweithgarwch yn eich ardal leol.

Digwyddiadau Ar y Gorwel

Beth Sydd ar y Gweill?

3 Gorffennaf 2022
The Aloud Charity 10th Anniversary Concert
Gweithgareddau Eraill, Merched Aloud, Only Boys Aloud, Only Kids Aloud
Neuadd Dewi Sant, Caerdydd
17 Gorffennaf 2022
The Aloud Charity 10th Anniversary Concert
Gweithgareddau Eraill, Only Boys Aloud, Only Kids Aloud
Theatr y Pafiliwn, Y Rhyl