ONLY BOYS ALOUD

Ymuno â Chôr

Mae’n hawdd ymuno â chôr, a chewch wneud hynny’n rhad ac am ddim – dewch draw i’r ymarfer nesaf yn eich lleoliad agosaf. Does dim angen i chi aros tan ddechrau’r tymor, ymunwch â ni unrhyw adeg o’r flwyddyn. Rydym ni wastad yn croesawu aelodau newydd!

Rydym ni wastad yn edrych am aelodau newydd! Gallwch ymuno unrhyw adeg o’r flwyddyn. Does dim angen i chi aros tan ddechrau’r tymor neu i Arweinydd Côr ymweld â’ch ysgol – gallwch ymuno NAWR!

Dim Clyweliad. Dim Ffi. Dim Ond Hwyl!

Ni fydd angen i chi gael clyweliad na thalu unrhyw ffi i fod yn aelod. Cewch alw draw i’ch ymarfer lleol nesaf! Os ydych chi’n fachgen 11-19 oed (blwyddyn 7 neu uwch) ac yn gallu mynd i un o’r ymarferion lleol anfonwch e-bost i un o’r cyfeiriadau e-bost isod:

Corau De Cymru OBA: [email protected]

Corau Gogledd Cymru OBA: [email protected]

Corau Gogledd Cymru OBA: [email protected]

Rydym yn falch iawn ein bod yn ymestyn ein Corau OBA i Orllewin Cymru gan sefydlu corau newydd yn Sir Benfro, Sir Gaerfyrddin a Cheredigion.

Darllenwch ein eitem newyddion Mae Only Boys Aloud yn ehangu i’r Gorllewin i ddarganfod mwy neu cysylltwch â ni i gofrestru eich diddordeb.

CEFNOGWCH NI

Helpwch i gadw'r gerddoriaeth yn fyw

Cyfrannu

Cyfrannwch

Drwy gyfrannu heddiw, fe fyddwch yn rhan o stori Aloud, yn ein helpu i roi profiadau cadarnhaol a all newid bywydau i bobl ifanc ledled Cymru.

Ymaelodi â Chynllun Calon

Ymaelodi â Chynllun Calon

Aelodau Calon sy’n cynnal curiad Elusen Aloud, ac maen nhw’n chwarae rhan allweddol yn ein llwyddiant.

Codi Arian i Ni

P’un a ydych chi eisiau rhedeg marathon neu drefnu eich her elusennol eich hun, gallwch helpu i gefnogi ein gweithgarwch yn eich ardal leol.

Digwyddiadau Ar y Gorwel

Beth Sydd ar y Gweill?

17 Rhagfyr 2022
Carolau dan olau cannwyll
Bydd ein corau Only Boys Aloud Gogledd Cymru yn perfformio fel rhan o gyngerdd carolau elusennol arbennig yng Nghadeirlan Llanelwy.
Only Boys Aloud
Eglwys Gadeiriol Llanelwy
7.00pm