ONLY BOYS ALOUD 16-19 OED

Academi Only Boys Aloud

Ein cwrs preswyl haf uwch i aelodau OBA sy’n dangos y potensial mwyaf, neu’r rhai sy’n ystyried dilyn gyrfa yn y celfyddydau perfformio.

Rydym yn cynnal clyweliadau blynyddol i unrhyw rai sydd eisoes yng Nghôr Only Boys Aloud sydd â diddordeb mewn ymuno ag Academi OBA ac sydd rhwng 16 ac 19 oed.

Bob blwyddyn, mae 32 o ymgeiswyr llwyddiannus yn derbyn un o’r lleoedd hynod boblogaidd ar y cwrs preswyl unigryw hwn. Bydd y criw dethol lwcus yn derbyn hyfforddiant cerddorol cyffredinol fel grŵp, gwersi canu unigol a hyfforddiant canu uwch gan hyfforddwyr proffesiynol, ynghyd â pherffeithio repertoire arferol OBA.

Mae angen i fechgyn sy’n ymwneud â’r Academi fod yn barod am flwyddyn galendr brysur – nid yn unig y bydd yn rhaid iddyn nhw sicrhau presenoldeb llawn yn eu hymarferion OBA arferol, ond ymrwymo hefyd i wythnos o gwrs preswyl i fireinio eu sgiliau lleisiol a chynnal ymarfer grŵp dwys.

Rydym yn rhyfeddol o ddiolchgar i Sefydliad Mosawi am eu cymorth uniongyrchol i raglen Academi OBA.

Pam Ymuno ag Academi Only Boys Aloud?

Eich herio eich hun

Mae côr yr Academi yn perfformio repertoire mwy heriol mewn amrywiaeth ehangach o ieithoedd ac arddulliau cerddorol ac yn cynnig hyfforddiant mwy uchelgeisiol o ansawdd uwch i’r bechgyn mwyaf dawnus a phenderfynol.

Dysgu perfformio

Bydd gan fechgyn yr Academi nifer fwy o berfformiadau cyhoeddus uchel eu proffil drwy gydol y flwyddyn, a mwy o gyfrifoldeb i gynrychioli brand Aloud mewn ffordd gadarnhaol.

Llwybr at lwyddiant

Aeth llawer o gyn-aelodau’r Academi ymlaen i astudio mewn Colegau Cerdd a Conservatoires ledled y wlad.

Ymunwch ag Only Boys Aloud

Dewch draw i’n hymarfer nesaf i brofi sut beth yw bod yn rhan o OBA. Rydym ni’n groesawgar, yn gyfeillgar ac yn hamddenol, ac wastad wrth ein bodd o weld wynebau newydd, felly beth am roi cynnig ar sesiwn i weld a yw at eich dant chi?

1 Côr Uwch

Cwrs Blynyddol

32 o Aelodau

Dull Preswyl o Ddysgu

Astudiaethau Achos

matthew-rhys-229x300
Newyddion
SEREN HOLLYWOOD, MATTHEW RHYS, YN CAEL EI ENWI’N LLYSGENNAD CYNTAF UN ALOUD
OBA-impact-report
Newyddion
ADRODDIAD EFFAITH

Academi Only Boys Aloud 2018 - Loch Lomond

CEFNOGWCH NI

Helpwch i gadw'r gerddoriaeth yn fyw

Cyfrannu

Cyfrannwch

Drwy gyfrannu heddiw, fe fyddwch yn rhan o stori Aloud, yn ein helpu i roi profiadau cadarnhaol a all newid bywydau i bobl ifanc ledled Cymru.

Ymaelodi â Chynllun Calon

Ymaelodi â Chynllun Calon

Aelodau Calon sy’n cynnal curiad Elusen Aloud, ac maen nhw’n chwarae rhan allweddol yn ein llwyddiant.

Codi Arian i Ni

P’un a ydych chi eisiau rhedeg marathon neu drefnu eich her elusennol eich hun, gallwch helpu i gefnogi ein gweithgarwch yn eich ardal leol.

Digwyddiadau Ar y Gorwel

Beth Sydd ar y Gweill?

1 Hydref 2023
Lansiad Gorllewin Cymru Only Girls Aloud!
Bydd ein côr Only Girls Aloud yng ngorllewin Cymru yn cyfarfod ar gyfer eu hymarfer cyntaf!
Only Girls Aloud
10.00am
14 Hydref 2023
Ymarfer preswyl Only Kids Aloud
Only Kids Aloud