Gweithgareddau eraill

Prosiect Canu yn Japan

Prosiect Canu yn Japan

Yng ngwanwyn 2020, roeddem ni’n trefnu taith er mwyn i Only Boys Aloud berfformio yn Japan, yn dilyn partneriaeth newydd rhwng Celfyddydau Rhyngwladol Cymru, Cyngor Celfyddydau Cymru, British Council a Llysgenhadaeth Japan.

Er i’r daith gael ei chanslo oherwydd pandemig COVID-19, roeddem ni’n benderfynol o gadw’r prosiect canu arfaethedig yn fyw. Felly, yn 2021, roeddem wrth ein bodd o gymryd rhan mewn prosiect corawl rhithwir gyda thri chôr o blant 6000 o filltiroedd i ffwrdd yn Kitakyushu, Kumamoto ac Oita.

Roeddem yn arbennig o falch bod y prosiect wedi ymddangos ar dudalen newyddion BBC Wales fan yma.

Gwnaeth rhai o fechgyn Only Boys Aloud gymryd rhan mewn ymarferion wythnosol gyda’r corau o Japan, wrth iddynt hwythau ddysgu’r emyn adnabyddus ‘Calon Lân’, wedi’u haddysgu gan Arweinyddion Côr Gwych Aloud.

I ddweud diolch yn y sesiwn rannu derfynol, fe wnaeth côr OBA berfformio’r glasur Anfonaf Angel a ysgrifennwyd gan Robat Arwyn a Hywel Gwynfryn.

Roeddem ni mor falch y llwyddwyd i fwrw ymlaen â’r prosiect cyfnewid diwylliannol pwysig hwn a’r cyfle i rannu celfyddyd Cymru ac edrychwn ymlaen at weithio gyda’n ffrindiau yn Japan eto.

Roeddem ni mor falch y llwyddwyd i fwrw ymlaen â’r prosiect cyfnewid diwylliannol pwysig hwn a’r cyfle i rannu celfyddyd Cymru ac edrychwn ymlaen at weithio gyda’n ffrindiau yn Japan eto.

CEFNOGWCH NI

Helpwch i gadw'r gerddoriaeth yn fyw

Cyfrannu

Cyfrannwch

Drwy gyfrannu heddiw, fe fyddwch yn rhan o stori Aloud, yn ein helpu i roi profiadau cadarnhaol a all newid bywydau i bobl ifanc ledled Cymru.

Ymaelodi â Chynllun Calon

Ymaelodi â Chynllun Calon

Aelodau Calon sy’n cynnal curiad Elusen Aloud, ac maen nhw’n chwarae rhan allweddol yn ein llwyddiant.

Codi Arian i Ni

P’un a ydych chi eisiau rhedeg marathon neu drefnu eich her elusennol eich hun, gallwch helpu i gefnogi ein gweithgarwch yn eich ardal leol.

Digwyddiadau Ar y Gorwel

Beth Sydd ar y Gweill?

3 Rhagfyr 2022
Recordiad Darlledu Nadolig Aloud (Digwyddiad Preifat)
Recordiad Nadolig Aloud sy'n cynnwys ein holl gorau Aloud. Bydd y perfformiad yn cael ei ffilmio fel rhan o'n cyfres ddogfen gan Orchard Media er mwyn ei ryddhau ar S4C dros yr Ŵyl.
Merched Aloud, Only Boys Aloud, Only Kids Aloud
Eglwys Gadeiriol Aberhonddu, LD3 9DP
17 Rhagfyr 2022
Carolau dan olau cannwyll
Bydd ein corau Only Boys Aloud Gogledd Cymru yn perfformio fel rhan o gyngerdd carolau elusennol arbennig yng Nghadeirlan Llanelwy.
Only Boys Aloud
Eglwys Gadeiriol Llanelwy
7.00pm