Gweithgareddau eraill

Prosiect Canu yn Japan

Prosiect Canu yn Japan

Yng ngwanwyn 2020, roeddem ni’n trefnu taith er mwyn i Only Boys Aloud berfformio yn Japan, yn dilyn partneriaeth newydd rhwng Celfyddydau Rhyngwladol Cymru, Cyngor Celfyddydau Cymru, British Council a Llysgenhadaeth Japan.

Er i’r daith gael ei chanslo oherwydd pandemig COVID-19, roeddem ni’n benderfynol o gadw’r prosiect canu arfaethedig yn fyw. Felly, yn 2021, roeddem wrth ein bodd o gymryd rhan mewn prosiect corawl rhithwir gyda thri chôr o blant 6000 o filltiroedd i ffwrdd yn Kitakyushu, Kumamoto ac Oita.

Roeddem yn arbennig o falch bod y prosiect wedi ymddangos ar dudalen newyddion BBC Wales fan yma.

Gwnaeth rhai o fechgyn Only Boys Aloud gymryd rhan mewn ymarferion wythnosol gyda’r corau o Japan, wrth iddynt hwythau ddysgu’r emyn adnabyddus ‘Calon Lân’, wedi’u haddysgu gan Arweinyddion Côr Gwych Aloud.

I ddweud diolch yn y sesiwn rannu derfynol, fe wnaeth côr OBA berfformio’r glasur Anfonaf Angel a ysgrifennwyd gan Robat Arwyn a Hywel Gwynfryn.

Roeddem ni mor falch y llwyddwyd i fwrw ymlaen â’r prosiect cyfnewid diwylliannol pwysig hwn a’r cyfle i rannu celfyddyd Cymru ac edrychwn ymlaen at weithio gyda’n ffrindiau yn Japan eto.

Roeddem ni mor falch y llwyddwyd i fwrw ymlaen â’r prosiect cyfnewid diwylliannol pwysig hwn a’r cyfle i rannu celfyddyd Cymru ac edrychwn ymlaen at weithio gyda’n ffrindiau yn Japan eto.

CEFNOGWCH NI

Helpwch i gadw'r gerddoriaeth yn fyw

Cyfrannu

Cyfrannwch

Drwy gyfrannu heddiw, fe fyddwch yn rhan o stori Aloud, yn ein helpu i roi profiadau cadarnhaol a all newid bywydau i bobl ifanc ledled Cymru.

Ymaelodi â Chynllun Calon

Ymaelodi â Chynllun Calon

Aelodau Calon sy’n cynnal curiad Elusen Aloud, ac maen nhw’n chwarae rhan allweddol yn ein llwyddiant.

Codi Arian i Ni

P’un a ydych chi eisiau rhedeg marathon neu drefnu eich her elusennol eich hun, gallwch helpu i gefnogi ein gweithgarwch yn eich ardal leol.

Digwyddiadau Ar y Gorwel

Beth Sydd ar y Gweill?

Sori, does dim digwyddiadau ar y gorwel. Rhowch gynnig arall arni yn nes ymlaen.