Ocommunity project

Hyrwyddo cynaliadwyedd drwy gyfansoddi

Partnerniaeth newydd Elusen Aloud a Phorthladd Aberdaugleddau.

Mae Elusen Aloud a Phorthladd Aberdaugleddau yn gweithio mewn partneriaeth ar brosiect cyfansoddi newydd wedi ei gefnogi gan gynllun CultureStep Arts & Business Cymru.

Dros gyfnod o dair wythnos ym mis Mai 2022, bydd disgyblion o Ysgol Harri Tudur, Penfro yn cael y cyfle prin ac unigryw i gydweithio gyda chyfansoddwr proffesiynol – wedi cael ei gomisiynu gan Elusen Aloud – i greu cân newydd, wreiddiol sy’n adlewyrchu teimladau’r disgyblion am bwysigrwydd amddiffyn lles y blaned. 

Bydd staff Porthladd Aberdaugleddau ynghyd â phartneriaid y prosiect gan gynnwys Gwasanaethau Datblygu Wave Hub, Egni Morol Cymru ac ORE Catapult yn ymweld â’r ysgol i siarad â’r plant am eu prosiect morol newydd Doc Penfro, i gyflwyno eu gwaith a’u cynlluniau o amgylch egni cynaliadwy yn yr ardal ar gyfer y dyfodol. Bydd Arweinwyr Côr o Elusen Aloud yna wrth-law i helpu grŵp o ddisgyblion sy’n astudio TGAU Cerddoriaeth i gyfansoddi alaw a geiriau eu hunain, gan gymryd ysbrydoliaeth o gyflwyniadau y siaradwyr gwâdd. 

Bydd creadigaethau cerddorol y disgyblion yna yn cael eu recordio i greu campwaith bwerus a fydd yn codi ymwybyddiaeth o’r ailddatblygiad. Bydd Elusen Aloud a Phorthladd Aberdaugleddau yn gweithio gydag aelodau o’r gymuned a fydd yn cymryd rhan yn y recordiad ac yn ymddangos yn y fideo gerddorol gorffenedig. 

Yn ogystal â chodi ymwybyddiaeth o gynlluniau datblygu Porthladd Aberdaugleddau, bydd y prosiect hwn yn dathlu ymlediad diweddar Elusen Aloud i Orllewin Cymru ar ôl iddynt lawnsio tri côr Only Boys Aloud newydd: yng Ngheredigion, Sir Gâr a Hwlffordd. Dywedodd Craig Yates, Cyfarwyddwr Creadigol Elusen Aloud 

“Mae’n hynod braf cael gweithio gyda Porthladd Aberdaugleddau ac Ysgol Harri Tudur ar y prosiect cyfansoddi unigryw hwn. Mae hi mor bwysig fod gan bobl ifanc gyfle i fynegi eu barn, yn enwedig ar bynciau mor allweddol â chynaliadwyedd amgylcheddol. Rydym yn edrych ymlaen i glywed eu syniadau ac yn methu aros i weld y darn terfynol!”

Dywedodd Lauren Williams, Swyddog Ymgysylltu Cymunedol Porthladd Aberdaugleddau 

“Mae’r bartneriaeth yma gydag Elusen Aloud yn unigryw a chyffrous. Rydym yn edrych ymlaen i siarad â disgyblion lleol am brosiect morol Doc Penfro a’r cyfleoedd sydd ar gael iddynt o ran gyrfa, delio â newid hinsawdd a’r effaith economaidd a gaiff ar yr ardal. Rydym yn gobeithio y bydd y fideo cerddoriaeth gorffenedig yn ysbrydoli pawb yn yr ardal i deimlo’n gyffrous ynghylch prosiect morol Doc Penfro a theimlo’n falch bod y cyfle gwerthfawr yma yn digwydd yng nghalon eu cymuned.”

Hoffem ddiolch i gynllun CultureStep Arts & Business Cymru am gefnogi’r prosiect cyffrous hwn.
CEFNOGWCH NI

Helpwch i gadw'r gerddoriaeth yn fyw

Cyfrannu

Cyfrannwch

Drwy gyfrannu heddiw, fe fyddwch yn rhan o stori Aloud, yn ein helpu i roi profiadau cadarnhaol a all newid bywydau i bobl ifanc ledled Cymru.

Ymaelodi â Chynllun Calon

Ymaelodi â Chynllun Calon

Aelodau Calon sy’n cynnal curiad Elusen Aloud, ac maen nhw’n chwarae rhan allweddol yn ein llwyddiant.

Codi Arian i Ni

P’un a ydych chi eisiau rhedeg marathon neu drefnu eich her elusennol eich hun, gallwch helpu i gefnogi ein gweithgarwch yn eich ardal leol.

Digwyddiadau Ar y Gorwel

Beth Sydd ar y Gweill?

Sori, does dim digwyddiadau ar y gorwel. Rhowch gynnig arall arni yn nes ymlaen.