Only girls aloud

Cyn-aelodau Only Girls Aloud

Mae rhaglen Cyn-aelodau Only Girls Aloud ar gyfer cyn-aelodau o Only Girls Aloud sydd wedi graddio o OGA, naill ai i fynd ymlaen i astudio ymhellach neu i fyd gwaith, neu oherwydd eu bod wedi cyrraedd 20 mlwydd oed

Byddwch bob amser yn rhan o Aloud!

Braf iawn yw cael cyflwyno Cynllun Cyn-aelodau diweddaraf Aloud.

Sefydlwyd Côr Only Girls Aloud yn 2022 i ateb y galw mawr amdano yn y cymunedau rydym yn gweithio gyda nhw.

Mae’r cynllun newydd ar gyfer Cyn-aelodau OGA yn rhoi’r cyfle i gyn-aelodau OGA  barhau â’u cysylltiad ag Aloud.

Pan fydd aelodau OGA yn dod yn Gyn-aelodau, byddant yn cael bathodyn arbennig i gofio eu hamser yn y côr.

Ydych chi'n Gyn-aelod o OGA?

Ydych chi wedi bod yn aelod o’n Côr Only Girls Aloud, neu ydych chi’n adnabod rhywun sydd wedi? Cysylltwch â ni heddiw i roi gwybod. Byddai’n braf iawn cael cadw mewn cysylltiad â chi, a’ch helpu chithau i gadw mewn cysylltiad â’ch teulu Aloud.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau, gallwch gysylltu â ni: [email protected].

Manteision bod yn Gyn-aelod

Cael gwybod am newyddion, digwyddiadau a pherfformiadau diweddaraf Aloud

Cadw mewn cysylltiad â ffrindiau OGA

Cael eich cynnwys mewn cyfleoedd i gydganu yn y dyfodol

CEFNOGWCH NI

Helpwch i gadw'r gerddoriaeth yn fyw

Cyfrannu

Cyfrannwch

Drwy gyfrannu heddiw, fe fyddwch yn rhan o stori Aloud, yn ein helpu i roi profiadau cadarnhaol a all newid bywydau i bobl ifanc ledled Cymru.

Ymaelodi â Chynllun Calon

Ymaelodi â Chynllun Calon

Aelodau Calon sy’n cynnal curiad Elusen Aloud, ac maen nhw’n chwarae rhan allweddol yn ein llwyddiant.

Codi Arian i Ni

P’un a ydych chi eisiau rhedeg marathon neu drefnu eich her elusennol eich hun, gallwch helpu i gefnogi ein gweithgarwch yn eich ardal leol.

Astudiaethau Achos

The Roberts Family in their Wrexham shirts
Newyddion
Bechgyn Wrecsam ar y llwybr i lwyddiant
WhatsApp Image 2022-04-11 at 3.51.14 PM
Newyddion
Only Boys Aloud yn codi’r to yn Bluestone!
Holidays comms
Newyddion
Diolch Cazbah!
Digwyddiadau Ar y Gorwel

Beth Sydd ar y Gweill?

22 Gorffennaf 2024
Cyngerdd Academi Only Boys Aloud - Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru
Cyngerdd Academi Only Boys Aloud - Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru
Only Boys Aloud
Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru
7.30pm