only boys aloud

Cyn-aelodau Only Boys Aloud

Mae rhaglen Cyn-aelodau Only Boys Aloud ar gyfer cyn-aelodau o Only Boys Aloud sydd wedi graddio o OBA, naill ai i fynd ymlaen i astudio ymhellach neu i fyd gwaith, neu oherwydd eu bod wedi cyrraedd 20 mlwydd oed.

Byddwch bob amser yn rhan o Aloud!

Mae dros 1,000 o ddynion ifanc wedi ‘graddio’ o Only Boys Aloud ers inni ddechrau yn 2010.

Rydym mor falch o bob un ohonoch sydd wedi bod yn rhan o Aloud ac wedi creu atgofion rhyfeddol a gwneud ffrindiau oes ar hyd y ffordd.

Os ydych wedi bod yn rhan o’n stori, byddem wrth ein bodd yn cael cadw mewn cysylltiad â chi! Mae cofrestru fel cyn-aelod o OBA yn rhoi cyfle i i gyn-aelodau:

  • Barhau â’ch perthynas gydag Aloud
  • Cadw mewn cysylltiad ag eraill a oedd yn y côr gyda chi
  • Clywed am gyfleoedd a digwyddiadau arbennig i gyn-aelodau
  • Cael diweddariadau ar weithgareddau’r elusen drwy ein cylchlythyr cyn-aelodau
  • Cael bathodyn arbennig i gofio eich amser yn y côr

Ydych chi'n gyn-aelod o OBA?

Ydych chi wedi bod yn aelod o’n Côr Only Boys Aloud, neu ydych chi’n adnabod rhywun sydd wedi? Cysylltwch â ni heddiw i roi gwybod. Byddai’n braf iawn cael cadw mewn cysylltiad â chi, a’ch helpu chithau i gadw mewn cysylltiad â’ch teulu Aloud.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau, gallwch anfon neges e-bost atom: [email protected].

Manteision bod yn Gyn-aelod

Cael gwybod am newyddion, digwyddiadau a pherfformiadau diweddaraf Aloud

Cadw mewn cysylltiad â ffrindiau OBA

Cael eich cynnwys mewn cyfleoedd i gydganu yn y dyfodol

CEFNOGWCH NI

Helpwch i gadw'r gerddoriaeth yn fyw

Cyfrannu

Cyfrannwch

Drwy gyfrannu heddiw, fe fyddwch yn rhan o stori Aloud, yn ein helpu i roi profiadau cadarnhaol a all newid bywydau i bobl ifanc ledled Cymru.

Ymaelodi â Chynllun Calon

Ymaelodi â Chynllun Calon

Aelodau Calon sy’n cynnal curiad Elusen Aloud, ac maen nhw’n chwarae rhan allweddol yn ein llwyddiant.

Codi Arian i Ni

P’un a ydych chi eisiau rhedeg marathon neu drefnu eich her elusennol eich hun, gallwch helpu i gefnogi ein gweithgarwch yn eich ardal leol.

Astudiaethau Achos

The Roberts Family in their Wrexham shirts
Newyddion
Bechgyn Wrecsam ar y llwybr i lwyddiant
WhatsApp Image 2022-04-11 at 3.51.14 PM
Newyddion
Only Boys Aloud yn codi’r to yn Bluestone!
Holidays comms
Newyddion
Diolch Cazbah!
Digwyddiadau Ar y Gorwel

Beth Sydd ar y Gweill?

22 Gorffennaf 2024
Cyngerdd Academi Only Boys Aloud - Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru
Cyngerdd Academi Only Boys Aloud - Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru
Only Boys Aloud
Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru
7.30pm