Profiad yr Academi

Profwch gipolwg unigryw o gwrs preswyl yr Academi

Fel y gwyddoch, rydym yn falch iawn o’n prosiect Academi, y cwrs preswyl haf ar gyfer aelodau Only Boys Aloud.

Bob blwyddyn, mae aelodau mwyaf profiadol OBA yn cael eu gwahodd i glyweld ar gyfer un o’r llefydd cyfyngedig, a dim ond y rhai sy’n arddangos y ddawn a’r ymroddiad mwyaf fydd yn cael eu gwobrwyo â lle yn y côr. Mae’r ychydig lwyddiannus yn treulio’r wythnos yn Moreton Hall, yn cael gwersi theori cerddoriaeth fel grŵp, gwersi canu unigol a dosbarthiadau meistr canu gan hyfforddwyr proffesiynol.

Ar ôl treulio wythnos yn dysgu a pherffeithio repertoire heriol, fel arfer yn cynnwys o leiaf bum iaith ac arddull gwahanol, bydd côr Academi 2024 yn cyflwyno cyngerdd ffurfiol yng Ngholeg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru a pherfformiad yng Ngŵyl Cricieth.

Camwch i fyd yr Academi…

Am y tro cyntaf erioed, rydym yn falch iawn o agor y drysau i nifer cyfyngedig iawn o wahoddedigion, gan eich croesawu i brofi hud yr Academi drosoch eich hun. Mae hwn yn gyfle unigryw sy’n rhoi cipolwg arbennig am 24 awr ar waith yr Academi y tu ôl i’r llenni. Os ydych chi erioed wedi bod yn chwilfrydig i weld sut mae dosbarth meistr lleisiol yn cael ei redeg, beth yw’r cyfrinachau tu ôl i berfformiad o ansawdd uchel, neu beth sydd ei angen mewn gwirionedd i fod yn gerddor proffesiynol… dyma’ch cyfle. Byddwch hyd yn oed yn cael y cyfle i wella eich hyder a’ch sgiliau cerddorol eich hun! Mae’r profiad hwn ar gyfer dau berson dros gyfnod o 24 awr ar ddydd Mercher 17eg a dydd Iau 18fed Gorffennaf 2024 (gweler yr amserlen isod), gyda pherfformiadau’n cael eu cynnal ar ddydd Sul 21ain a dydd Llun 22ain Gorffennaf.

Yn y pecyn unigryw hwn byddwch yn:

 • Treulio 24 awr ym myd Academi 2024 yn Neuadd Moreton
 • Arsylwi Dosbarth Meistr hyfforddi ysbrydoledig, dan arweiniad seren Welsh of the West End a’r Sioeau Cerdd, Tom Hier, a sesiwn Holi ac Ateb unigryw i ddilyn.
 • Bod yn dyst i ymroddiad a thalent aelodau’r Academi wrth iddynt mireinio eu sgiliau a pharatoi ar gyfer eu perfformiadau.
 • Rhannu amser bwyd gydag aelodau’r Academi a’r staff (swper ar ddydd Mercher 17eg a chinio poeth ar ddydd Iau 18fed wedi’u cynnwys)
 • Ymlacio gyda diodydd ar y lawnt ar dir hardd Moreton Hall.
 • Mwynhau arhosiad dros nos a brecwast yng Ngwesty a Sba moethus Lion Quays ar ddydd Mercher 17eg o Orffennaf (ystafelloedd twin neu ddwbl ar gael)
 • Mynediad arbennig at ymarfer gwisg olaf cyn y perfformiadau, gan fwynhau’r awyrgylch wrth i’r côr baratoi ar gyfer y sioe. (Nid yw’r cyfle hwn yn mynd ar werth i’r cyhoedd).
 • Derbyn 2 docyn am ddim i ddau berfformiad yr Academi (Caerdydd a Chricieth) a mwynhau gweld ffrwyth gwaith caled y bechgyn yn ystod eu perfformiadau terfynol
 • Mwynhau arhosiad dros nos yn naill ai Caerdydd neu Criccieth yn dilyn eich perfformiad dewisol – bydd eich gwesty yn cael ei drefnu ar ôl dewis.

Yn ogystal â hyn, mae cyfle dewisol i:

 • Ddysgu sut i arwain côr, gyda Chyfarwyddwr Creadigol Aloud ac aelod o Only Men Aloud – enillwyr Gwobrau Brit Clasurol, Craig Yates, gyda’r cyfle i arwain côr yr Academi mewn ymarfer.
 • Ddysgu yr holl awgrymiadau a thriciau i wella eich llais canu eich hun yn ystod gwers ganu breifat gydag Arweinydd Côr Aloud proffesiynol
 • Cymryd rhan yn y sesiynau cynhesu lleisiol hwyl ochr yn ochr ag aelodau’r Academi.

Yr amserlen arfaethedig (gellir ei haddasu yn unol ag amserlen yr Academi):

Dydd Mercher 17eg Gorffennaf

 • Cyrraedd Neuadd Moreton hwyr yn y prynhawn a chael cyflwyniad i’r lleoliad, Yr Academi a chyfle i gwrdd â’r tîm.
 • Ymuno ag aelodau’r Academi ar gyfer swper
 • Eistedd mewn ar weithdai ac ymarferion gyda’r nos
 • Mynd draw i Westy’r Lion Quays a mwynhau ychydig o foethusrwydd cyn diwrnod prysur

Dydd Iau 18fed Gorffennaf

 • Brecwast yng Ngwesty Lion Quays
 • Treulio’r bore yn arsylwi ymarferion a gweithdai’r Academi.
 • Cyfle i ychwanegu eich profiadau cerddorol eich hun a hyfforddiant preifat.
 • Mwynhau cinio poeth gydag aelodau a staff yr Academi
 • Mynychu’r dosbarth meistr proffesiynol gydag aelodau’r Academi yn Moreton Hall
 • Ymlacio a chymdeithasu gydag aelodau’r Academi a’r tîm gyda diodydd ar dir hardd Neuadd Moreton.

Hefyd, naill ai:

Dydd Sul 21 Gorffennaf

 • Cyfle i fynychu’r ymarfer gwisg llawn a gwiriadau sain ar gyfer y perfformiad yng Ngŵyl Cricieth
 • 2 x tocyn i’r perfformiad cyhoeddus.
 • Arhosiad dros nos (cewch ddewis ystafell twin neud ddwbl) yn Nghriccieth.

Dydd Llun 22ain Gorffennaf

 • Cyfle i fynychu’r ymarfer gwisg llawn a gwiriadau sain ar gyfer y perfformiad yng Ngholeg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru.
 • 2 x tocyn i’r perfformiad cyhoeddus gyda derbyniad diodydd.
 • Arhosiad dros nos (cewch ddewis ystafell twin neud ddwbl) yn Nghaerdydd.

*Sylwer nad yw teithio i ac o Moreton Hall ac i’r perfformiad yn gynwysedig. Bydd angen i westeion wneud eu trefniadau teithio eu hunain.

Dim ond nifer cyfyngedig iawn o lefydd sydd ar gael ar gyfer y profiad unigryw hwn, felly archebwch heddiw trwy glicio ar y ddolen isod i gadw eich lle a bod yn rhan o’r digwyddiad gwirioneddol arbennig hwn. Gwerth awgrymiedig y pecyn hwn yw £2,500 ar gyfer dau berson. Os hoffech wneud rhodd uwch yn seiliedig ar eich canfyddiad o werth y profiad, bydd cyfle i wneud rhodd o swm gwahanol ar y ffurflen archebu. Dysgwch fwy am yr Academi yma, neu os oes gennych unrhyw gwestiynau cysylltwch â ni. Y dyddiad cau ar gyfer cofrestru yw dydd Sul 30 Mehefin.

Methu aros tan fis Gorffennaf i glywed lleisiau gwefreiddiol bechgyn yr Academi? Ewch i dudalen YouTube Only Boys Aloud a gwyliwch ein Rhestr Chwarae OBA Academi – 14 trac o lawenydd pur yr Academi! Rydyn ni wedi dewis ein hoff 5 yma…