Profiad yr Academi i Fyfyrwyr

Profwch gipolwg unigryw o gwrs preswyl yr Academi

Rydym yn falch iawn o’n prosiect Academi, y cwrs preswyl haf ar gyfer aelodau Only Boys Aloud.

Bob blwyddyn, mae aelodau mwyaf profiadol OBA yn cael eu gwahodd i glyweld ar gyfer un o’r llefydd cyfyngedig, a dim ond y rhai sy’n arddangos y ddawn a’r ymroddiad mwyaf fydd yn cael eu gwobrwyo â lle yn y côr. Mae’r ychydig lwyddiannus yn treulio’r wythnos yn Moreton Hall, yn cael gwersi theori cerddoriaeth fel grŵp, gwersi canu unigol a dosbarthiadau meistr canu gan hyfforddwyr proffesiynol.

Ar ôl treulio wythnos yn dysgu a pherffeithio repertoire heriol, fel arfer yn cynnwys o leiaf bum iaith ac arddull gwahanol, bydd côr Academi 2024 yn cyflwyno cyngerdd ffurfiol yng Ngholeg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru a pherfformiad yng Ngŵyl Cricieth.

Camwch i fyd yr Academi…

Am y tro cyntaf erioed, rydym yn falch iawn o agor y drysau i’r rheini sy’n hyfforddi’n broffesiynol neu’n fyfrwyr cerddoriaeth gan eich croesawu i brofi hud yr Academi drosoch eich hun a throchi yn y rhaglen hon. Mae hwn yn gyfle unigryw sy’n rhoi cipolwg arbennig am 24 awr ar waith yr Academi y tu ôl i’r llenni.

Mae’r profiad hwn yn ddelfrydol ar gyfer unrhyw un sydd am ddatblygu eu sgiliau addysgu a/neu gerddoriaeth yn y diwydiant cerddoriaeth broffesiynol. Os ydych chi erioed wedi bod yn chwilfrydig i weld sut mae dosbarth meistr lleisiol yn cael ei redeg, beth yw’r cyfrinachau tu ôl i berfformiad o ansawdd uchel, neu beth sydd ei angen mewn gwirionedd i fod yn gerddor proffesiynol, dyma’ch cyfle.

Mae’r profiad hwn yn digwydd dros gyfnod o 24 awr ar ddydd Mercher 17eg a dydd Iau 18fed Gorffennaf 2024 (gweler yr amserlen isod).

Sylwer, nid cwrs hyfforddi yw hwn sydd wedi’i gynllunio ar gyfer myfyrwyr, ond cyfle i arsylwi a dysgu o Gwrs Preswyl yr Academi ar waith. Mae cwrs preswyl yr Academi ei hun ar gael i aelodau Only Boys Aloud sydd wedi cael eu derbyn i’r Academi yn flaenorol trwy glyweliad. Wrth gwrs, bydd cyfleoedd i gymryd rhan mewn gweithgareddau grŵp, fel yr amlinellir isod.

 

Yn y pecyn unigryw hwn byddwch yn:

 • Treulio 24 awr ym myd Academi 2024 yn Neuadd Moreton
 • Arsylwi Dosbarth Meistr hyfforddi ysbrydoledig, dan arweiniad seren Welsh of the West End a’r Sioeau Cerdd, Tom Hier, gyda sesiwn Holi ac Ateb unigryw i ddilyn.
 • Bod yn dyst i ymroddiad a thalent aelodau’r Academi wrth iddynt mireinio eu sgiliau drwy amserlen hyfforddi drylwyr a pharatoi ar gyfer eu perfformiadau.
 • Cyfle am sgwrs anffurfiol gyda staff cerddorol Aloud yn ystod amser bwyd ac egwyliau (swper ar ddydd Mercher 17eg a chinio poeth ar ddydd Iau 18fed wedi’u cynnwys)
 • Ymlacio gyda diodydd ar y lawnt ar dir hardd Moreton Hall.
 • Mwynhau arhosiad dros nos ar ddydd Mercher 17eg o Orffennaf
 • Derbyn 2 docyn am ddim i un o berfformiadau’r Academi (innau yng Nghaerdydd neu Cricieth) a mwynhau gweld ffrwyth gwaith caled y bechgyn yn ystod eu perfformiadau yr wythnos

Yn ogystal â hyn, mae cyfle dewisol i:

 • Ddysgu sut i arwain côr, gyda Chyfarwyddwr Creadigol Aloud ac aelod o Only Men Aloud – enillwyr Gwobrau Brit Clasurol, Craig Yates, gyda’r cyfle i arwain côr yr Academi mewn ymarfer.
 • Ddysgu yr holl awgrymiadau a thriciau i wella eich llais canu eich hun yn ystod gwers ganu breifat gydag Arweinydd Côr Aloud proffesiynol
 • Cymryd rhan yn y sesiynau cynhesu lleisiol hwyl ochr yn ochr ag aelodau’r Academi.

 

Yr amserlen arfaethedig (gellir ei haddasu yn unol ag amserlen yr Academi):

Dydd Mercher 17eg Gorffennaf

 • Cyrraedd* Moreton Hall canol prynhawn a chael cyflwyniad i’r lleoliad, Yr Academi a chyfle i gwrdd â’r tîm.
 • Ymuno ag aelodau’r Academi ar gyfer swper a rhwydweithio
 • Eistedd mewn ar weithdai ac ymarferion gyda’r nos
 • Llety dros nos wedi’i gynnwys (yn Moreton Hall neu mewn gwesty lleol o fewn pellter cerdded)

Dydd Iau 18fed Gorffennaf

 • Brecwast ym Moreton Hall
 • Treulio’r bore yn arsylwi ymarferion a gweithdai’r Academi.
 • Cyfle i ychwanegu eich profiadau cerddorol eich hun a hyfforddiant preifat.
 • Mwynhau cinio poeth gydag aelodau a staff yr Academi
 • Mynychu’r dosbarth meistr proffesiynol a sesiwn holi ac ateb gyda Tom Hier ac aelodau’r Academi
 • Ymlacio a chymdeithasu gyda thîm cerddorol Aloud ar dir hardd Moreton Hall

Hefyd, naill ai:

Dydd Sul 21 Gorffennaf

 • 2 x tocyn i’r perfformiad cyhoeddus yng Ngŵyl Cricieth

neu:

Dydd Llun 22ain Gorffennaf

 • 2 x tocyn i’r perfformiad cyhoeddus gyda derbyniad diodyddyng Ngholeg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru

*Sylwer nad yw teithio i ac o Moreton Hall ac i’r perfformiad yn gynwysedig. Bydd angen i westeion wneud eu trefniadau teithio eu hunain.

Gwerth y pecyn hwn yw £500 y person.

Dim ond nifer cyfyngedig iawn o lefydd  sydd ar gael ar gyfer y profiad unigryw a throchol hwn, felly archebwch heddiw trwy e-bostio [email protected].

Dysgwch fwy am yr Academi yma, neu os oes gennych unrhyw gwestiynau cysylltwch â ni.

Methu aros tan fis Gorffennaf i glywed lleisiau gwych bechgyn yr Academi? Ewch i’n tudalen YouTube Only Boys Aloud a gwyliwch ein Rhestr Chwarae Academi OBA – 14 trac o bleser pur yr Academi! Rydym wedi dewis ein hoff 5 yma…