17 Jul 2022
The Aloud Charity 10th Anniversary Concert
Theatr y Pafiliwn, Y Rhyl

Ymunwch â ni i ddathlu 10 mlynedd o bopeth Aloud! Gyda pherfformiadau gan Only Boys Aloud a Only Kids Aloud, ni fyddwch eisiau colli’r cyngerdd mawreddog hwn. 

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth. 

Yn edrych ymlaen i’ch gweld chi oll yno! 

Rhannu’r Digwyddiad:

Digwyddiadau Ar y Gorwel

Sori, does dim digwyddiadau ar y gorwel. Rhowch gynnig arall arni yn nes ymlaen.
CEFNOGWCH NI

Helpwch i gadw'r gerddoriaeth yn fyw

Cyfrannu

Cyfrannwch

Drwy gyfrannu heddiw, fe fyddwch yn rhan o stori Aloud, yn ein helpu i roi profiadau cadarnhaol a all newid bywydau i bobl ifanc ledled Cymru.

Ymaelodi â Chynllun Calon

Ymaelodi â Chynllun Calon

Aelodau Calon sy’n cynnal curiad Elusen Aloud, ac maen nhw’n chwarae rhan allweddol yn ein llwyddiant.

Codi Arian i Ni

P’un a ydych chi eisiau rhedeg marathon neu drefnu eich her elusennol eich hun, gallwch helpu i gefnogi ein gweithgarwch yn eich ardal leol.

Chwilio am...

Chwilio am...

Mae’r wefan hon yn defnyddio cwcis i wneud yn siŵr ein bod yn rhoi’r profiad gorau i chi fel defnyddiwr. Os ydych yn dewis parhau i ddefnyddio’r wefan hon, rydych yn cytuno i’n defnydd o gwcis.