17 Dec 2022
Carolau dan olau cannwyll
Eglwys Gadeiriol Llanelwy
7.00pm

Bydd ein corau Only Boys Aloud Gogledd Cymru yn perfformio fel rhan o gyngerdd carolau elusennol arbennig yng Nghadeirlan Llanelwy.

Bydd holl elw’r cyngerdd yn mynd tuag at gefnogi gwaith Stepping Stones Gogledd Cymru, sef elusen leol sy’n cwmpasu 6 sir yng Ngogledd Cymru sy’n cefnogi oedolion sydd wedi goroesi camdriniaeth yn ystod eu plentyndod.

Rhannu’r Digwyddiad:

Digwyddiadau Ar y Gorwel

6 Chwefror 2023
Ymarfer Only Boys Aloud - Rhyl
Ymarfer Only Boys Aloud pob dydd Llun
Only Boys Aloud
United Church in Rhyl, Water St, Rhyl LL18 1SP
6.30pm
6 Chwefror 2023
Ymarfer Only Boys Aloud - Aberteifi
Ymarfer Only Boys Aloud pob dydd Llun
Only Boys Aloud
Castell Aberteifi, Aberteifi, SA43 1JA.
6.30pm
CEFNOGWCH NI

Helpwch i gadw'r gerddoriaeth yn fyw

Cyfrannu

Cyfrannwch

Drwy gyfrannu heddiw, fe fyddwch yn rhan o stori Aloud, yn ein helpu i roi profiadau cadarnhaol a all newid bywydau i bobl ifanc ledled Cymru.

Ymaelodi â Chynllun Calon

Ymaelodi â Chynllun Calon

Aelodau Calon sy’n cynnal curiad Elusen Aloud, ac maen nhw’n chwarae rhan allweddol yn ein llwyddiant.

Codi Arian i Ni

P’un a ydych chi eisiau rhedeg marathon neu drefnu eich her elusennol eich hun, gallwch helpu i gefnogi ein gweithgarwch yn eich ardal leol.

Chwilio am...

Chwilio am...

Mae’r wefan hon yn defnyddio cwcis i wneud yn siŵr ein bod yn rhoi’r profiad gorau i chi fel defnyddiwr. Os ydych yn dewis parhau i ddefnyddio’r wefan hon, rydych yn cytuno i’n defnydd o gwcis.