DEWCH O HYD I’CH CÔR AGOSAF

Y Rhyl

Ble?

Yr Eglwys Unedig yn y Rhyl, Stryd y Dŵr, Y Rhyl LL18 1SP

Trafnidiaeth
Gorsaf drenau agosaf: Gorsaf drenau’r Rhyl (0.3 milltir) 
Safle bysiau agosaf: Gorsaf Fysiau’r Rhyl
Beicio: 
Parcio: Yn union y tu allan i’r lleoliad, y stryd ochr (Stryd Bedford), neu faes parcio Neuadd y Dref.

Hygyrchedd
Hygyrch ar gyfer cadeiriau olwyn: Ydy. Mae ramp i’r drws ffrynt a lifft i fyny’r grisiau i’r cyntedd ar gyfer cadeiriau olwyn. Toiledau hygyrch ar gael.
Parcio Bathodyn Glas: Ar gael ym maes parcio Neuadd y Dref 70 metr i ffwrdd ond ddim yn union yn y lleoliad. 
Dolen Glyw: Ydy
Toiledau niwtral o ran rhywedd: Ydy

Rydym yn archwilio ein lleoliadau’n rheolaidd er mwyn gwirio hygyrchedd a mynediad, ond os yw’r wybodaeth yn y fan hon yn anghywir, cysylltwch â ni a byddwn yn ei diweddaru.

Pryd?

Nos Lun 6.30pm-8.30pm

Sut ydw i’n ymuno?

Nid oes proses glyweliad ac nid oes ffi i’w thalu i fod yn aelod – mae’n rhad ac am ddim! Cysylltwch â ni’n gyntaf i gael mwy o wybodaeth, anfonwch e-bost i ni: [email protected]