DEWCH O HYD I’CH CÔR AGOSAF

Wrecsam

Ble?

Prifysgol Glyndŵr Wrecsam, Ffordd yr Wyddgrug, Wrecsam LL11 2AW

Trafnidiaeth
Gorsaf drenau agosaf: Gorsaf Gyffredinol Wrecsam (0.5 milltir) 
Safle bysiau agosaf: Gorsaf Fysiau Wrecsam (1.3 milltir); Ffordd yr Wyddgrug (0.3 milltir – gwasanaeth cyfyngedig)
Beicio: 
Parcio: Maes parcio i’r ochr a’r cefn

Hygyrchedd
Hygyrch ar gyfer cadeiriau olwyn: Ydy. Ramp o’r drws i’r maes parcio. Mae’r drysau dwbl i mewn i’r ystafell ymarfer yn rhoi mynediad rhwyddach ar gyfer defnyddwyr cadeiriau olwyn a’r toiled hygyrch sydd union gyferbyn â’r ystafell ymarfer.
Parcio Bathodyn Glas: Ydy
Dolen Glyw: Nac ydy
Toiledau niwtral o ran rhywedd: Nac ydy. Fodd bynnag, mae’r toiled hygyrch yn niwtral o ran rhywedd.

Rydym yn archwilio ein lleoliadau’n rheolaidd er mwyn gwirio hygyrchedd a mynediad, ond os yw’r wybodaeth yn y fan hon yn anghywir, cysylltwch â ni a byddwn yn ei diweddaru.

Pryd?

Nos Fawrth 6.30pm-8.30pm

Sut ydw i’n ymuno?

Nid oes proses glyweliad ac nid oes ffi i’w thalu i fod yn aelod – mae’n rhad ac am ddim! Cysylltwch â ni’n gyntaf i gael mwy o wybodaeth, anfonwch e-bost i ni: [email protected]