DEWCH O HYD I’CH CÔR AGOSAF

Merthyr Tudful

Ble?

Y Redhouse, Hen Neuadd y Dref, Y Stryd Fawr, Merthyr Tudful, CF47 8AE

Trafnidiaeth
Gorsaf drenau agosaf: Merthyr Tudful (0.2m)
Safle bysiau agosaf: Merthyr Tudful (0.2m)
Beicio: 
Parcio: Man danfon a chasglu ar gael yn nhu blaen yr adeilad. Parcio ar gael yn y tu cefn.

Hygyrchedd
Hygyrch ar gyfer cadeiriau olwyn: Ydy (Mae ramp i mewn i’r adeilad ym maes parcio’r tu cefn ar y dde a lifft yn y prif gyntedd).
Parcio Bathodyn Glas: Ydy. Ar gael ym maes parcio’r tu cefn ar y dde.
Dolen Glyw: Nac ydy
Toiledau niwtral o ran rhywedd: Nac ydy

Rydym yn archwilio ein lleoliadau’n rheolaidd er mwyn gwirio hygyrchedd a mynediad, ond os yw’r wybodaeth yn y fan hon yn anghywir, cysylltwch â ni a byddwn yn ei diweddaru.

Pryd?

Nos Iau 6.30pm-8.30pm

Sut ydw i’n ymuno?

Nid oes proses glyweliad ac nid oes ffi i’w thalu i fod yn aelod – mae’n rhad ac am ddim! Cysylltwch â ni’n gyntaf i gael mwy o wybodaeth, anfonwch e-bost i ni: [email protected]