DEWCH O HYD I’CH CÔR AGOSAF

Caerdydd

Ble?

Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru, Heol y Gogledd, Caerdydd CF10 3ER

Trafnidiaeth
Gorsaf drenau agosaf: Cathays  (645 m) 
Safle bysiau agosaf: Heol y Coleg RK (200 m)
Beicio: Mae’r lleoliad ar lwybr beicio Ffordd y Gogledd lle mae rheseli beiciau wedi’u darparu.
Parcio: Lleoedd parcio ar Heol y Coleg dros y ffordd (talwch drwy’r peiriant – fesul yr awr)

Hygyrchedd
Hygyrch ar gyfer cadeiriau olwyn: Ydy
Parcio Bathodyn Glas: Ar gael y tu allan i’r adeilad ar sail y cyntaf i’r felin
Dolen Glyw: Heb ei chadarnhau
Toiledau niwtral o ran rhywedd: Ydy

Rydym yn archwilio ein lleoliadau’n rheolaidd er mwyn gwirio hygyrchedd a mynediad, ond os yw’r wybodaeth yn y fan hon yn anghywir, cysylltwch â ni a byddwn yn ei diweddaru.

Pryd?

Nos Lun 6:30pm – 8:30pm

Sut ydw i’n ymuno?

Nid oes proses glyweliad ac nid oes ffi i’w thalu i fod yn aelod – mae’n rhad ac am ddim! Cysylltwch â ni’n gyntaf i gael mwy o wybodaeth, anfonwch e-bost i ni: [email protected]