EWCH O HYD I’CH CÔR AGOSAF

Aberystwyth

Ble?

Arad Goch, Stryd y Baddon, Aberystwyth, SY23 2NN

Trafnidiaeth
Gorsaf drenau agosaf: Aberystwyth
Safle bysiau agosaf: Stryd Fawr Darkgate
Beicio:
Parcio: Parcio cyfyngedig ar gael y tu allan (uchafswm o 2 awr)

Hygyrchedd
Hygyrch ar gyfer cadeiriau olwyn: Ydy
Parcio Bathodyn Glas: Nac ydy
Dolen Glyw: Ar gael ar gais 
Toiledau niwtral o ran rhywedd: Ydy

Rydym yn archwilio ein lleoliadau’n rheolaidd er mwyn gwirio hygyrchedd a mynediad, ond os yw’r wybodaeth yn y fan hon yn anghywir, cysylltwch â ni a byddwn yn ei diweddaru.

Pryd?

Nos Iau 6:30pm – 8:30pm

Sut ydw i’n ymuno?

Nid oes proses glyweliad ac nid oes ffi i’w thalu i fod yn aelod – mae’n rhad ac am ddim! Cysylltwch â ni’n gyntaf i gael mwy o wybodaeth, anfonwch e-bost i ni: [email protected]