DEWCH O HYD I’CH CÔR AGOSAF

Aberteifi

Ble?

Castell Aberteifi, Aberteifi, SA43 1JA

Trafnidiaeth
Gorsaf drenau agosaf: –
Safle bysiau agosaf: Sgwâr Finch (500m)
Beicio: 
Parcio: Man danfon a chasglu ar gael yn nhu blaen yr adeilad. 

Hygyrchedd
Hygyrch ar gyfer cadeiriau olwyn: Ydy
Parcio Bathodyn Glas: Ydy
Dolen Glyw: Nac ydy
Toiledau niwtral o ran rhywedd: Ydy

Rydym yn archwilio ein lleoliadau’n rheolaidd er mwyn gwirio hygyrchedd a mynediad, ond os yw’r wybodaeth yn y fan hon yn anghywir, cysylltwch â ni a byddwn yn ei diweddaru.

Pryd?

Nos Lun 6:30pm – 8:30pm

Sut ydw i’n ymuno?

Nid oes proses glyweliad ac nid oes ffi i’w thalu i fod yn aelod – mae’n rhad ac am ddim! Cysylltwch â ni’n gyntaf i gael mwy o wybodaeth, anfonwch e-bost i ni: [email protected]