Aberystwyth

EWCH O HYD I’CH CÔR AGOSAF Ble? Arad Goch, Stryd y Baddon, Aberystwyth, SY23 2NN Trafnidiaeth Gorsaf drenau agosaf: Aberystwyth Safle bysiau agosaf: Stryd Fawr Darkgate Beicio: – Parcio: Parcio cyfyngedig ar gael y tu allan (uchafswm o 2 awr) Hygyrchedd Hygyrch ar gyfer cadeiriau olwyn: Ydy Parcio Bathodyn Glas: Nac ydy Dolen Glyw: Ar gael ar gais Toiledau niwtral […]

Aberteifi

DEWCH O HYD I’CH CÔR AGOSAF Ble? Castell Aberteifi, Aberteifi, SA43 1JA Trafnidiaeth Gorsaf drenau agosaf: – Safle bysiau agosaf: Sgwâr Finch (500m) Beicio: Parcio: Man danfon a chasglu ar gael yn nhu blaen yr adeilad. Hygyrchedd Hygyrch ar gyfer cadeiriau olwyn: Ydy Parcio Bathodyn Glas: Ydy Dolen Glyw: Nac ydy Toiledau niwtral o ran rhywedd: Ydy […]

Hwlffordd

DEWCH O HYD I’CH CÔR AGOSAF Ble? Vision Arts, 39 Cartlett, Hwlffordd, SA61 2LH Trafnidiaeth Gorsaf drenau agosaf:  Safle bysiau agosaf: Beicio: Parcio:  Hygyrchedd Hygyrch ar gyfer cadeiriau olwyn: Ydy Parcio Bathodyn Glas: Nac ydy Dolen Glyw: Nac ydy Toiledau niwtral o ran rhywedd: Ydy Rydym yn archwilio ein lleoliadau’n rheolaidd er mwyn gwirio hygyrchedd a mynediad, ond […]

Wrecsam

DEWCH O HYD I’CH CÔR AGOSAF Ble? Prifysgol Glyndŵr Wrecsam, Ffordd yr Wyddgrug, Wrecsam LL11 2AW TrafnidiaethGorsaf drenau agosaf: Gorsaf Gyffredinol Wrecsam (0.5 milltir) Safle bysiau agosaf: Gorsaf Fysiau Wrecsam (1.3 milltir); Ffordd yr Wyddgrug (0.3 milltir – gwasanaeth cyfyngedig) Beicio: Parcio: Maes parcio i’r ochr a’r cefn HygyrcheddHygyrch ar gyfer cadeiriau olwyn: Ydy. Ramp o’r drws […]

Bangor

DEWCH O HYD I’CH CÔR AGOSAF Ble? Prifysgol Bangor, Bangor, Gwynedd, LL57 2DG TrafnidiaethGorsaf drenau agosaf:  Safle bysiau agosaf:  Beicio: Parcio:  HygyrcheddHygyrch ar gyfer cadeiriau olwyn: Parcio Bathodyn Glas:  Dolen Glyw:  Toiledau niwtral o ran rhywedd: Rydym yn archwilio ein lleoliadau’n rheolaidd er mwyn gwirio hygyrchedd a mynediad, ond os yw’r wybodaeth yn y fan hon yn […]

Y Rhyl

DEWCH O HYD I’CH CÔR AGOSAF Ble? Yr Eglwys Unedig yn y Rhyl, Stryd y Dŵr, Y Rhyl LL18 1SP TrafnidiaethGorsaf drenau agosaf: Gorsaf drenau’r Rhyl (0.3 milltir) Safle bysiau agosaf: Gorsaf Fysiau’r Rhyl Beicio: Parcio: Yn union y tu allan i’r lleoliad, y stryd ochr (Stryd Bedford), neu faes parcio Neuadd y Dref. HygyrcheddHygyrch ar gyfer […]

Pontarddulais

DEWCH O HYD I’CH CÔR AGOSAF Ble? Capel Hope Siloh, 53 St Teilo St, Pontarddulais, Abertawe SA4 8SY Trafnidiaeth Gorsaf drenau agosaf:  Safle bysiau agosaf: Beicio: Parcio:  Hygyrchedd Hygyrch ar gyfer cadeiriau olwyn:  Parcio Bathodyn Glas:  Dolen Glyw:  Toiledau niwtral o ran rhywedd: Rydym yn archwilio ein lleoliadau’n rheolaidd er mwyn gwirio hygyrchedd a mynediad, […]

Cwmbrân

DEWCH O HYD I’CH CÔR AGOSAF Ble? Able, Nant Bran, Hoel Cwmbran Uchaf, Cwmbran, NP44 1SN Trafnidiaeth Gorsaf drenau agosaf: Cwmbran (1.6m) Safle bysiau agosaf: Hoel Cwmbran Uchaf (100m) Beicio: Parcio: Mae gan yr adeilad faes parcio. Hygyrchedd Hygyrch ar gyfer cadeiriau olwyn: Ydy Parcio Bathodyn Glas: Ydy Dolen Glyw: Nac ydy Toiledau niwtral o ran rhywedd: Ydy Rydym yn […]

Caerffili

DEWCH O HYD I’CH CÔR AGOSAF Ble? Canolfan Vanguard, Yr Eglwys Ddiwygiedig Unedig, Heol Fan, Caerffili, CF831JZ TrafnidiaethGorsaf drenau agosaf: Caerffili (500m)Safle bysiau agosaf: Llyfrgell Caerffili/Y Twyn (150m)Beicio: –Parcio: Mae posib parcio ar y stryd HygyrcheddHygyrch ar gyfer cadeiriau olwyn: YdyParcio Bathodyn Glas: Nac ydy Dolen Glyw: Nac ydy Toiledau niwtral o ran rhywedd: Ydy Rydym yn archwilio ein lleoliadau’n […]

Caerdydd

DEWCH O HYD I’CH CÔR AGOSAF Ble? Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru, Heol y Gogledd, Caerdydd CF10 3ER Trafnidiaeth Gorsaf drenau agosaf: Cathays  (645 m) Safle bysiau agosaf: Heol y Coleg RK (200 m) Beicio: Mae’r lleoliad ar lwybr beicio Ffordd y Gogledd lle mae rheseli beiciau wedi’u darparu. Parcio: Lleoedd parcio ar Heol […]