Trefnu Cyfraniadau Rheolaidd (yn y Deyrnas Unedig)

Mae cyfraniadau rheolaidd wir yn gwneud gwahaniaeth sylweddol i’n gwaith. Maen nhw’n caniatáu i ni gynllunio ymlaen yn fwy hyderus a bod yn fwy beiddgar wrth wneud penderfyniadau. Mae trefnu taliad misol, chwarterol neu flynyddol yn sicrhau dyfodol gwell i’n holl gyfranogwyr. I gael mwy o wybodaeth am sut gallech chi gefnogi Alusen Aloud, ewch i’n tudalen Cefnogwch Ni fan yma neu cysylltwch â ni. Byddem wrth ein bodd yn clywed gennych chi.