Cefnogwch Ni Wrth Siopa

Gallwch godi arian i ni wrth siopa ar-lein – ac ni fydd yn costio’r un geiniog i chi!

Mae defnyddio AmazonSmile yn ffordd syml i’n cefnogi, ac nid yw’n costio’r un geiniog i chi.

I ddewis Elusen Aloud i dderbyn eich rhoddion AmazonSmile, ewch i smile.amazon.co.uk ac ewch ati i siopa fel arfer! Ni fydd pris eich basged yn cael ei effeithio, a bydd Amazon yn awtomatig yn anfon 0.5% o’ch taliad i ni yn uniongyrchol. Efallai nad yw’n swnio’n llawer, ond fesul ceiniog mae’r punnoedd yn cynyddu.

Mae AmazonSmile hefyd ar gael yn Ap Siopa Amazon ar gyfer holl gwsmeriaid AmazonSmile sy’n defnyddio dyfeisiau iPhone neu Android. Ar ôl i chi ysgogi AmazonSmile yn yr ap, bydd pob pryniad cymwys yn creu rhodd i Elusen Aloud yn awtomatig.

Sut i Gychwyn Arni

Os ydych chi’n siopa ar-lein yn rheolaidd, fe allech chi godi cannoedd o bunnoedd i Elusen Aloud bob blwyddyn. Mor hawdd â hynny!

I gysylltu ar eich ffôn neu lechen:

  1. Agorwch ap siopa Amazon ar eich dyfais
  2. Ewch i brif ddewislen ap siopa Amazon ac ewch i ‘Settings’
  3. Tapiwch ar ‘AmazonSmile’ a dilynwch y cyfarwyddiadau ar y sgrin i gwblhau’r broses

PayPal Donate

Os ydych chi’n defnyddio PayPal i siopa ar-lein, gallwch nawr gefnogi Elusen Aloud yr un pryd!

Bob tro y byddwch chi’n prynu ar-lein gan ddefnyddio PayPal, gallwch ddewis wneud cyfraniad. Gallwch ein cefnogi ag unrhyw swm o’ch dewis dros £1, a bydd 100% o’ch cyfraniad yn dod yn syth i ni!

Mewn ychydig gliciau, gallwch hefyd ein dewis fel “hoff elusen”, er mwyn ychwanegu cyfraniad cyflym i’ch siopa pryd bynnag y dymunwch. Dyna i gyd sydd ei angen arnoch chi yw cyfrif PayPal – gallwch chi gyfrannu ar unrhyw ddyfais wrth i chi siopa.

Sut i Gychwyn Arni

1
Gwnewch yn siŵr eich bod wedi mewngofnodi i PayPal ac ewch i’r dudalen hon.
2
Cliciwch ar “set as favourite charity’’ ar frig y dudalen er mwyn dewis ‘The Aloud Charity’ yn hoff elusen.
3
Ewch i’r ddesg dalu a dewiswch faint rydych chi’n dymuno ei gyfrannu (nid oes yn rhaid i chi gyfrannu unrhyw beth, ond os hoffech wneud, y lleiafswm yw £1 ac nid oes mwyafswm).
4
Cliciwch ar ‘’Donate Now’’ a dyna ni! Ymlaen â chi!

Manteision Cyfrannu Wrth Siopa

Cofrestru’n Gyflym a Hawdd

Ychydig eiliadau’n unig mae’n ei gymryd i ddewis Elusen Aloud ar AmazonSmile a Paypal Donate! Wedi iddyn nhw gael eu gosod, bydd y ddau wasanaeth yn cofio eich dewisiadau ac fe fyddwch chi’n barod i ddechrau siopa!

Dim ffi na chost

Mae AmazonSmile yn anfon canran o bris eich pryniad, heb effeithio ar bris eich siopa, ac mae PayPayl Donate yn adio’r swm o’ch dewis i’ch bil terfynol.

Mae’r cyfraniadau’n cael eu hanfon yn awtomatig

Mae’r holl gyfraniadau sy’n cael eu greu gan AmazonSmile a Paypal Donate yn cael eu prosesu’n awtomatig a’u hanfon yn uniongyrchol i ni, felly does dim angen i chi wneud unrhyw beth arall!