Cwrdd â’r Tîm

Dewch i gwrdd â’r bobl hyfryd sy’n gwneud i Elusen Aloud weithio, yr arweinyddion sy’n gweithio gyda’r corau, ein Llysgenhadon a’n bwrdd ymddiriedolwyr.

Copy of All staff photos
Brandon Ham (Fe)
Ymddiriedolwr
All staff photos
Fflur Jones
Ymddiriedolwr
Copy of Untitled
Ian Rees
Cadeirydd
Copy of All staff photos
Julia Barry (Hi)
Ymddiriedolwr
Copy of All staff photos
Lisa Tregale (Hi)
Ymddiriedolwr
All staff photos
Matthew Burton (Fe)
Ymddiriedolwr
Copy of All staff photos
Rosie Sweetman (Hi)
Ymddiriedolwr
CEFNOGWCH NI

Helpwch i gadw'r gerddoriaeth yn fyw

Cyfrannu

Cyfrannwch

Drwy gyfrannu heddiw, fe fyddwch yn rhan o stori Aloud, yn ein helpu i roi profiadau cadarnhaol a all newid bywydau i bobl ifanc ledled Cymru.

Ymaelodi â Chynllun Calon

Ymaelodi â Chynllun Calon

Aelodau Calon sy’n cynnal curiad Elusen Aloud, ac maen nhw’n chwarae rhan allweddol yn ein llwyddiant.

Codi Arian i Ni

P’un a ydych chi eisiau rhedeg marathon neu drefnu eich her elusennol eich hun, gallwch helpu i gefnogi ein gweithgarwch yn eich ardal leol.