Cwrdd â’r Tîm

Dewch i gwrdd â’r bobl hyfryd sy’n gwneud i Elusen Aloud weithio, yr arweinyddion sy’n gweithio gyda’r corau, ein Llysgenhadon a’n bwrdd ymddiriedolwyr.

Copy of Untitled
Aled Evans (fe)
Arweinydd Côr
Copy of Untitled
Aled Owen
Arweinydd Côr
All staff photos
Aled Phillips
Arweinydd Côr
Copy of Untitled
Aled Powys Williams
Arweinydd Côr
Copy of Untitled
Andrew Thomas
Arweinydd Côr
Copy of Untitled
David Fortey
Arweinydd Côr
All staff photos
Elin Llwyd (Hi)
Arweinydd Côr
Gwen Evans 2
Gwen Evans
Arweinydd Côr
Copy of Untitled
Iori Haugen
Arweinydd Côr
Copy of Untitled
James Morgan
Arweinydd Côr
Copy of Untitled
Jess Robinson
Arweinydd Côr
All staff photos
Josh Jones
Arweinydd Côr
Copy of Untitled
Liz Williams
Arweinydd Côr
Copy of All staff photos
Michelle Diamond
Arweinydd Côr
Nick Bristow
Nick Bristow
Arweinydd Côr
Copy of Untitled
Nick Wayland-Evans
Arweinydd Côr
Copy of Untitled
Paul Rothwell
Arweinydd Côr
3
Rachel Rhys
Arweinydd Côr
Copy of All staff photos (2)
Rhiannon Pritchard
Arweinydd Côr
Rhys Davies
Rhys Davies
Arweinydd Côr
Rhys Griffiths
Rhys Griffiths
Arweinydd Côr
2
Sara Davies
Arweinydd Côr
57
Sarah Benbow
Arweinydd Côr
1
Steffan Hughes
Arweinydd Côr
4
Tiffany Evans
Choir Leader
CEFNOGWCH NI

Helpwch i gadw'r gerddoriaeth yn fyw

Cyfrannu

Cyfrannwch

Drwy gyfrannu heddiw, fe fyddwch yn rhan o stori Aloud, yn ein helpu i roi profiadau cadarnhaol a all newid bywydau i bobl ifanc ledled Cymru.

Ymaelodi â Chynllun Calon

Ymaelodi â Chynllun Calon

Aelodau Calon sy’n cynnal curiad Elusen Aloud, ac maen nhw’n chwarae rhan allweddol yn ein llwyddiant.

Codi Arian i Ni

P’un a ydych chi eisiau rhedeg marathon neu drefnu eich her elusennol eich hun, gallwch helpu i gefnogi ein gweithgarwch yn eich ardal leol.