Arweinydd Côr

Jenny Pearson

Yng ngogledd Cymru y cafodd Jenny Pearson ei geni a’i magu, ac astudiodd gerddoriaeth ym Mhrifysgol Bangor ac wedyn llais gyda’r ysbrydoledig Joan Carlyle (RAM).

Mae Jenny’n gweithio’n helaeth fel arweinydd corawl, cantores, athrawes canu, animateur lleisiol a hwylusydd gweithdai llawrydd i lawer o sefydliadau gan gynnwys Opera Cenedlaethol Cymru, Côr Ieuenctid Cenedlaethol Cymru, Cânsing, Only Kids Aloud a’r Gwasanaeth Iechyd Gwladol.

Dechreuodd Jenny weithio gydag Only Boys Aloud pan ddechreuodd y corau yng ngogledd Cymru yn 2015. Dan amgylchiadau arferol, mae Jenny yn arwain ymarferion yn hwb Caernarfon ac mae wedi mwynhau parhau ag ymarferion llwyddiannus wyneb yn wyneb ar-lein. Caiff Jenny fodd i fyw yn gweithio gydag OBA, yn helpu pobl ifanc i gydweithio nid yn unig i greu sain gwych ond hefyd i greu cymuned glos lle mae pawb yn teimlo’n ddiogel ac yn cael eu cefnogi wrth ganu.

Mae Jenny’n byw yn y bryniau ger Bangor gyda’i theulu a does dim yn well ganddi na mynd am dro hir gyda’i chŵn gwirion, Jeff a Jazz!

Cysylltwch â Ni

Mae holl Arweinyddion Corau Aloud yn animateuriaid lleisiol, addysgwyr a cherddorion profiadol. Mae’n un o ofynion llym Aloud bod ein holl staff llawrydd a chyflogedig yn derbyn gwiriadau datgeliad manylach y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS) yn rheolaidd.