Swyddog Cefnogi Prosiectau

Ceri Wheatley (hi)

Bywgraffiad

Ym Mhenarth y cafodd Ceri ei geni a’i magu, a dechreuodd ddawnsio pan oedd yn 2 ½ , a dyna pryd y dechreuodd ei chariad at bopeth yn ymwneud â’r theatr. Ar ôl cwblhau gradd mewn dawnsio yn Lerpwl, dychwelydd Ceri i dde Cymru ac ar ôl cyfnod byr yn teithio, dechreuodd fod yn hebryngwr i Elusen Aloud. Arweiniodd hynny at ei rôl bresennol.

Yr unig faes arall sydd yr un mor agos at ei chalon â’r theatr yw Disney! Mae’n mwynhau gweithio i Elusen Aloud ac mae’r holl fechgyn a merched yn ei chadw ar flaenau ei thraed.

Cysylltwch â Ni