Prif Weithredwr

Carys Wynne Morgan

Bywgraffiad

Ymunodd Carys ag Elusen Aloud yn 2021, a hithau cyn hynny wedi bod yn arweinydd strategol ar gerddoriaeth, gwyliau a’r Gymraeg yng Nghyngor Celfyddydau Cymru. Mae’n Gynghorydd Diwylliant i Gomisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol.

Magwyd Carys yng Nghoed-duon yn nghymoedd y de. Enillodd radd anrhydedd dosbarth cyntaf mewn Drama ym Mhrifysgol Exeter, lle bu hefyd yn Gyfarwyddwr Cerdd mewn sawl cynhyrchiad. Yn ystod ei gyrfa, mae Carys wedi cymhwyso fel Gweithiwr Ieuenctid, bu’n Rheolwr Digwyddiadau, yn Gyfarwyddwr Artistig ac yn Swyddog Datblygu Celfyddydau Cymunedol. Am 17 mlynedd mi oedd hi hefyd yn Gyfarwyddwr Cerdd Côr Meibion Mynyddislwyn. Yn fwyaf nodedig, mae’n cofio helpu i guradu’r cyngerdd agoriadol yn yr Eisteddfod Genedlaethol yng Nglyn Ebwy, pan berfformiodd Only Boys Aloud yn gyhoeddus am y tro cyntaf.

Mae’n teimlo’n angerddol ynglŷn â helpu pobl ifanc i gyflawni’u potensial, ac mae’n credu’n gryf ym mhŵer cerddoriaeth i newid bywydau.

Cysylltwch â Ni