Rheolwr Prosiect: Gorllewin Cymru

Beth Jenkins (hi)

Bywgraffiad

Mae Beth yn Rheolwr Busnes rhan-amser gyda hoffter o broses ac effeithlonrwydd, sy’n berffaith ar gyfer ei rôl fel Rheolwr Prosiect yn The Aloud Charity!

Ar ôl gweithio ym maes Codi Arian Corfforaethol am dros chwe blynedd mewn sefydliadau yn cynnwys Comic Relief, Nordoff Robbins, a Chanolfan Mileniwm Cymru, mae gan Beth gariad at y Celfyddydau.

Yn dilyn taith 10 mis o amgylch Seland Newydd yn ystod y pandemig, dechreuodd Beth ei busnes ei hun yn cefnogi perchnogion busnes eraill gyda gweinyddiaeth, rheolaeth tîm a gweithrediadau (mae hi’n dal i redeg y busnes ar sail ran-amser).

Y tu allan i’r gwaith, mae Beth wrth ei bodd yn archwilio lle newydd ar y map, mynd i’r holl siopau coffi lleol a tharo ar lwybrau cerdded anhygoel – mae ganddi hyd yn oed restr o’r llwybrau cerdded y mae’n bwriadu eu cerdded yn ystod y flwyddyn!

Cysylltwch â Ni