Arweinydd Côr

Andrew Thomas

Bywgraffiad

O Rydaman y daw Andy yn wreiddiol, ac mae bellach yn seiliedig ym Mangor. Bu’n gweithio i Elusen Aloud ers iddyn nhw gychwyn yn y gogledd. Mae’n mwynhau ei waith gyda’r elusen gan fod ganddo angerdd go iawn at ganu a gweithio gyda phobl ifanc er mwyn iddyn nhw gyflawni eu potensial ym myd cerddoriaeth. Mae’n credu bod Aloud yn rhoi cyfle gwych i fechgyn ledled y wlad gwrdd â ffrindiau newydd sy’n rhannu diddordebau cerddorol a’i bod wir yn datblygu’u hyder.

Mae Andy hefyd yn Bennaeth Cerddoriaeth yn Ysgol Dyffryn Ogwen ac mae’n mwynhau canu, cyfeilio ac arwain gydag amryw gorau a grwpiau ar draws y rhanbarth.

Ei hoff fand yw Mumford and Sons ac yn ei amser hamdden mae’n mwynhau mynd â’i gi am dro ac edmygu’r golygfeydd.  

Cysylltwch â Ni

Mae holl Arweinyddion Corau Aloud yn animateuriaid lleisiol, addysgwyr a cherddorion profiadol. Mae’n un o ofynion llym Aloud bod ein holl staff llawrydd a chyflogedig yn derbyn gwiriadau datgeliad manylach y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS) yn rheolaidd.