Wythnos Gwirfoddoli 2023 – Holi ac Ateb gyda Ade

Astudiaeth achos

Wythnos Gwirfoddoli 1 – 7 Mehefin. Mae’r Elusen Aloud yn dibynnu ar ein tîm o Arweinwyr Cymunedol ymrwymedig sy’n cynorthwyo i allu darparu’r corau ledled Cymru.

Darllenwch am brofiad yr Arweinydd Cymunedol Ade Evans yn gwirfoddoli gyda Aloud:

Pam fy mod yn gwirfoddoli gydag Aloud

I have a passion for music, theatre and the arts in general so working with Aloud, getting young people involved to develop a variety of life skills whilst carrying on the tradition of choral singing can only be a brilliant thing!  

Aloud provides numerous opportunities, which members may never get to experience, within an environment where they feel part of a great team often referred to as their ‘Aloud family’ which they are always immensely proud of.”

Beth sydd ynghlwm â gwirfoddoli

Being a volunteer involves supporting choir members in a fully inclusive way at weekly and national rehearsals, on buses travelling to and from rehearsals/events and at the many performances they participate in.

In the main, a volunteer with Aloud is very much a pastoral care role. As part of a great wider team, it is important to be a positive role model being welcoming and approachable. Listening to and connecting with the members to gain their trust and provide them with an enjoyable experience within a safe, comfortable environment is an essential part of the volunteer role.”

A yw bod yn wirfoddolwr yn werth chweil?

“Volunteering is definitely rewarding for a variety of reasons. Over the years I have seen a number of young people build their confidence in many areas, not just in music or performing, and it’s always a pleasure knowing we have played a small part in their development/success.

The incredible opportunities and experiences offered are endless. The important life-skills achieved as part of such an organisation are immeasurable and long may it continue. Young people get enough bad press for a variety of reasons but organisations such as this do great things providing life changing experiences.”

Os hoffech wirfoddoli gydag Aloud, dysgwch sut y gallwch wneud hynny fan hyn.

Share Article:

Read another article...

Mehr Photo fopr blog (1)
Newyddion
Interniaethau Prifysgol Caerdydd: Cyflwyno Mehr
WhatsApp Image 2023-09-26 at 09.47.48
Newyddion
Cysylltu Cymunedau yng Nghwmbrân
Why I give to Aloud series headers
Newyddion
Arts for Impact – Cefnogwch Ymgyrch Codi Arian Cyfatebol Aloud!
CEFNOGWCH NI

Helpwch i gadw'r gerddoriaeth yn fyw

Cyfrannu

Cyfrannwch

Drwy gyfrannu heddiw, fe fyddwch yn rhan o stori Aloud, yn ein helpu i roi profiadau cadarnhaol a all newid bywydau i bobl ifanc ledled Cymru.

Ymaelodi â Chynllun Calon

Ymaelodi â Chynllun Calon

Aelodau Calon sy’n cynnal curiad Elusen Aloud, ac maen nhw’n chwarae rhan allweddol yn ein llwyddiant.

Codi Arian i Ni

P’un a ydych chi eisiau rhedeg marathon neu drefnu eich her elusennol eich hun, gallwch helpu i gefnogi ein gweithgarwch yn eich ardal leol.

Enter your search...

Chwilio am...

Helpwch Achub Elusen Aloud

Mae angen codi £150,000 i achub Elusen Aloud a’i chôr enwog Only Boys Aloud. Ers iddo sefydlu yn 2010, mae Only Boys Aloud wedi cefnogi dros 6,500 o fechgyn i ganu dros Gymru. Cliciwch yma i gyfrannu nawr.

Mae’r wefan hon yn defnyddio cwcis i wneud yn siŵr ein bod yn rhoi’r profiad gorau i chi fel defnyddiwr. Os ydych yn dewis parhau i ddefnyddio’r wefan hon, rydych yn cytuno i’n defnydd o gwcis.