TOCYNNAU POBA ACADEMI 2018

Newyddion

Academi Principality Only Boys Aloud 2018

Ym mis Gorffennaf, mae menter Elusen Aloud sef Academi Principality Only Boys Aloud, (sydd bellach yn ei wythfed flwyddyn) yn dwyn ynghyd 36 o aelodau OBA ar draws ein 14 côr yng Nghymru am wythnos ddwys o hyfforddiant ym mhob agwedd o gerddoriaeth, canu a pherfformio, gan ddiweddu mewn taith cyngherddau.

Byrd aelodau’r Academi hefyd yn perffomio yng Ngwyl Ryng-Geltaidd, Lorient, Llydaw

Mae tocynnau ar gyfer bob perffomiad nawr ar werth!

16 Gorffennaf: Neuadd Bradenstoke, Coleg yr Iwerydd (7.30pm) ARCHEBWCH NAWR

17 Gorffennaf: Cadeirlan Bangor (7.30pm) ARCHEBWCH NAWR

20 Gorffennaf: Neuadd Dora Stoutzker Coleg Cerdd a Drama Brenhinol Cymru, Caerdydd (7pm) ARCHEBWCH NAWR

21 Gorffennaf: Neuadd Wigmore, Llundain (1pm) ARCHEBWCH NAWR

Share Article:

Read another article...

Why I give to Aloud series headers
Newyddion
Arts for Impact – Cefnogwch Ymgyrch Codi Arian Cyfatebol Aloud!
Merched Aloud-114
Newyddion
Penwythnos hyfforddiant llwyddiannus i'r gymuned lawrydd
Why I give to Aloud series headers (1)
Newyddion
C ac A gyda Sam
CEFNOGWCH NI

Helpwch i gadw'r gerddoriaeth yn fyw

Cyfrannu

Cyfrannwch

Drwy gyfrannu heddiw, fe fyddwch yn rhan o stori Aloud, yn ein helpu i roi profiadau cadarnhaol a all newid bywydau i bobl ifanc ledled Cymru.

Ymaelodi â Chynllun Calon

Ymaelodi â Chynllun Calon

Aelodau Calon sy’n cynnal curiad Elusen Aloud, ac maen nhw’n chwarae rhan allweddol yn ein llwyddiant.

Codi Arian i Ni

P’un a ydych chi eisiau rhedeg marathon neu drefnu eich her elusennol eich hun, gallwch helpu i gefnogi ein gweithgarwch yn eich ardal leol.

Enter your search...

Chwilio am...

Mae’r wefan hon yn defnyddio cwcis i wneud yn siŵr ein bod yn rhoi’r profiad gorau i chi fel defnyddiwr. Os ydych yn dewis parhau i ddefnyddio’r wefan hon, rydych yn cytuno i’n defnydd o gwcis.