Ticedi Cyngerdd 10 Oed!

Perfformiadau

Rydym yn falch o allu cyhoeddi y byddwn yn dathlu ein penblwydd yn 10 oed gyda dau gyngerdd gala i goffáu’r garreg filltir anhygoel yma.

Bydd y cyngherddau yn arddangos ein holl gorau gyda’i gilydd am y tro cyntaf, gan gynnwys Only Boys Aloud, Only Kids Aloud, Academi Only Boys Aloud a’n prosiect peilot diweddar Merched Aloud Girls.

Bydd y cyngherddau yn cael eu cynnal yn Neuadd Dewi Sant yng Nghaerdydd ar ddydd Sul Gorffennaf 3ydd 2022, ac yn Theatr Pafiliwn Rhyl ar ddydd Sul Gorffennaf 17 2022.

Mae ticedi a gafwyd eu prynu ar gyfer y sioeau gwreiddiol ‘Only Boys Aloud’ dal ar gael i’w defnyddio ar gyfer y dyddiadau newydd yma.

Rydym yn edrych ymlaen i ddathlu gyda chi oll. Ni fyddwn wedi llwyddo i gyrraedd y garreg filltir yma heb eich cefngoaeth chi.

Prynwch eich ticedi yma:

Share Article:

Read another article...

Mehr Photo fopr blog (1)
Newyddion
Interniaethau Prifysgol Caerdydd: Cyflwyno Mehr
WhatsApp Image 2023-09-26 at 09.47.48
Newyddion
Cysylltu Cymunedau yng Nghwmbrân
Why I give to Aloud series headers
Newyddion
Arts for Impact – Cefnogwch Ymgyrch Codi Arian Cyfatebol Aloud!
CEFNOGWCH NI

Helpwch i gadw'r gerddoriaeth yn fyw

Cyfrannu

Cyfrannwch

Drwy gyfrannu heddiw, fe fyddwch yn rhan o stori Aloud, yn ein helpu i roi profiadau cadarnhaol a all newid bywydau i bobl ifanc ledled Cymru.

Ymaelodi â Chynllun Calon

Ymaelodi â Chynllun Calon

Aelodau Calon sy’n cynnal curiad Elusen Aloud, ac maen nhw’n chwarae rhan allweddol yn ein llwyddiant.

Codi Arian i Ni

P’un a ydych chi eisiau rhedeg marathon neu drefnu eich her elusennol eich hun, gallwch helpu i gefnogi ein gweithgarwch yn eich ardal leol.

Enter your search...

Chwilio am...

Helpwch Achub Elusen Aloud

Mae angen codi £150,000 i achub Elusen Aloud a’i chôr enwog Only Boys Aloud. Ers iddo sefydlu yn 2010, mae Only Boys Aloud wedi cefnogi dros 6,500 o fechgyn i ganu dros Gymru. Cliciwch yma i gyfrannu nawr.

Mae’r wefan hon yn defnyddio cwcis i wneud yn siŵr ein bod yn rhoi’r profiad gorau i chi fel defnyddiwr. Os ydych yn dewis parhau i ddefnyddio’r wefan hon, rydych yn cytuno i’n defnydd o gwcis.