Ticedi Cyngerdd 10 Oed!

Perfformiadau

Rydym yn falch o allu cyhoeddi y byddwn yn dathlu ein penblwydd yn 10 oed gyda dau gyngerdd gala i goffáu’r garreg filltir anhygoel yma.

Bydd y cyngherddau yn arddangos ein holl gorau gyda’i gilydd am y tro cyntaf, gan gynnwys Only Boys Aloud, Only Kids Aloud, Academi Only Boys Aloud a’n prosiect peilot diweddar Merched Aloud Girls.

Bydd y cyngherddau yn cael eu cynnal yn Neuadd Dewi Sant yng Nghaerdydd ar ddydd Sul Gorffennaf 3ydd 2022, ac yn Theatr Pafiliwn Rhyl ar ddydd Sul Gorffennaf 17 2022.

Mae ticedi a gafwyd eu prynu ar gyfer y sioeau gwreiddiol ‘Only Boys Aloud’ dal ar gael i’w defnyddio ar gyfer y dyddiadau newydd yma.

Rydym yn edrych ymlaen i ddathlu gyda chi oll. Ni fyddwn wedi llwyddo i gyrraedd y garreg filltir yma heb eich cefngoaeth chi.

Prynwch eich ticedi yma:

Share Article:

Read another article...

Only Kids Aloud
Astudiaeth achos
Only Kids Aloud yn perfformio yn Disneyland Paris!
Sarah Free
Astudiaeth achos
Cyfres Rhoi Aloud
Orchard
Proffil uchel
Rhaglen ddogfen Aloud ar S4C
CEFNOGWCH NI

Helpwch i gadw'r gerddoriaeth yn fyw

Cyfrannu

Cyfrannwch

Drwy gyfrannu heddiw, fe fyddwch yn rhan o stori Aloud, yn ein helpu i roi profiadau cadarnhaol a all newid bywydau i bobl ifanc ledled Cymru.

Ymaelodi â Chynllun Calon

Ymaelodi â Chynllun Calon

Aelodau Calon sy’n cynnal curiad Elusen Aloud, ac maen nhw’n chwarae rhan allweddol yn ein llwyddiant.

Codi Arian i Ni

P’un a ydych chi eisiau rhedeg marathon neu drefnu eich her elusennol eich hun, gallwch helpu i gefnogi ein gweithgarwch yn eich ardal leol.

Chwilio am...

Chwilio am...

Mae’r wefan hon yn defnyddio cwcis i wneud yn siŵr ein bod yn rhoi’r profiad gorau i chi fel defnyddiwr. Os ydych yn dewis parhau i ddefnyddio’r wefan hon, rydych yn cytuno i’n defnydd o gwcis.