Ticedi Cyngerdd 10 Oed!

Perfformiadau

Rydym yn falch o allu cyhoeddi y byddwn yn dathlu ein penblwydd yn 10 oed gyda dau gyngerdd gala i goffáu’r garreg filltir anhygoel yma.

Bydd y cyngherddau yn arddangos ein holl gorau gyda’i gilydd am y tro cyntaf, gan gynnwys Only Boys Aloud, Only Kids Aloud, Academi Only Boys Aloud a’n prosiect peilot diweddar Merched Aloud Girls.

Bydd y cyngherddau yn cael eu cynnal yn Neuadd Dewi Sant yng Nghaerdydd ar ddydd Sul Gorffennaf 3ydd 2022, ac yn Theatr Pafiliwn Rhyl ar ddydd Sul Gorffennaf 17 2022.

Mae ticedi a gafwyd eu prynu ar gyfer y sioeau gwreiddiol ‘Only Boys Aloud’ dal ar gael i’w defnyddio ar gyfer y dyddiadau newydd yma.

Rydym yn edrych ymlaen i ddathlu gyda chi oll. Ni fyddwn wedi llwyddo i gyrraedd y garreg filltir yma heb eich cefngoaeth chi.

Prynwch eich ticedi yma:

Share Article:

Read another article...

The Roberts Family in their Wrexham shirts
Newyddion
Bechgyn Wrecsam ar y llwybr i lwyddiant
Only Girls Aloud is coming to West Wales Banner
Newyddion
Only Girls Aloud yn enhangu i'r Gorllewin!
Only-Boys-Aloud-Academi-St-Asaph-Concert-020
Newyddion
Academi Only Boys Aloud 2023
CEFNOGWCH NI

Helpwch i gadw'r gerddoriaeth yn fyw

Cyfrannu

Cyfrannwch

Drwy gyfrannu heddiw, fe fyddwch yn rhan o stori Aloud, yn ein helpu i roi profiadau cadarnhaol a all newid bywydau i bobl ifanc ledled Cymru.

Ymaelodi â Chynllun Calon

Ymaelodi â Chynllun Calon

Aelodau Calon sy’n cynnal curiad Elusen Aloud, ac maen nhw’n chwarae rhan allweddol yn ein llwyddiant.

Codi Arian i Ni

P’un a ydych chi eisiau rhedeg marathon neu drefnu eich her elusennol eich hun, gallwch helpu i gefnogi ein gweithgarwch yn eich ardal leol.

Enter your search...

Chwilio am...

Mae’r wefan hon yn defnyddio cwcis i wneud yn siŵr ein bod yn rhoi’r profiad gorau i chi fel defnyddiwr. Os ydych yn dewis parhau i ddefnyddio’r wefan hon, rydych yn cytuno i’n defnydd o gwcis.