Teithiau

OBA

TAITH I YPRES 2017

Ym mis Tachwedd 2017 aeth 114 o aelodau OBA i Ypres yng Ngwlad Belg i berfformio ac i dalu teyrnged i’r rhai a gollodd eu bywydau ym mrwydr Ypres 100 mlynedd yn ôl. Perfformiodd y bechgyn mewn cyngerdd dan ei sang yn Eglwys San Martin yn y sgwar yng nghanol Ypres, ac hefyd talwyd teyrnged ar gân ar lan bedd y bardd enwog, Hedd Wyn.

Roedd rhai darnau yn y rhaglen yn adlewyrchu y drasedi o ryfel, er enghraifft:

Le Chant des Marais – cân a gafodd ei chyfansoddi mewn carchar rhyfel.
Aberystwyth – Trefniant newydd o’r emyn adnabyddus hon gan Tim Rhys-Evans – canwyd yr emyn hon gan filwyr Cymreig y Rhyfel Byd Cyntaf yn union cyn iddynt fynd i frwydro ar faes y gad

Roedd gweddill y rhaglen ag ymdeimlad ryngwladol a oedd yn adlewyrchu ein dynoliaeth gyffredin gyda darnau o wledydd ar draws y byd mewn nifer o wahanol ieithoedd.

Roedd hefyd darnau adnabyddus Only Boys Aloud yn rhan o’r perfformiadau gan gynnwys gosodiad hyfryd Caradog Williams o eiriau enwog Saunders Lewis ‘Gwinllan a roddwyd i’m gofal’, Ymdeithgan Gwyr Harlech ac anthem OBA, Calon Lân.

Mae OBA yn gôr o ddynion ifanc felly roedd digon o ganeuon poblogaidd a sioeau cerdd yn rhan o’r rhaglen yn ogystal.

TAITH I LORIENT, FFRAINC 2018

Ym mis Awst 2018, teithiodd aelodau o Academi Only Boys Aloud i berfformio yang Ngwyl Ryng-Geltaidd Lorient yn Llydaw, Ffrainc. Roedd yn fraint i fod yn rhan o’r wyl i ddathlu diwylliannau Celtaidd ac i gynrychioli Cymru. Perfformiodd y bechgyn yn y Theatr ar gyfer y Cyngerdd Agoriadol, yn Nerbyniad y Maer, ym Mhafiliwn Cymru ac yn y Grand Nuit du Pays de Galles. Roedd yr Wyl yn wych ac rydym yn ddiolchgar iawn i Gyngor Celfyddydau Cymru am y gwahoddiad.

Share Article:

Read another article...

Only Kids Aloud
Astudiaeth achos
Only Kids Aloud yn perfformio yn Disneyland Paris!
Sarah Free
Astudiaeth achos
Cyfres Rhoi Aloud
Orchard
Proffil uchel
Rhaglen ddogfen Aloud ar S4C
CEFNOGWCH NI

Helpwch i gadw'r gerddoriaeth yn fyw

Cyfrannu

Cyfrannwch

Drwy gyfrannu heddiw, fe fyddwch yn rhan o stori Aloud, yn ein helpu i roi profiadau cadarnhaol a all newid bywydau i bobl ifanc ledled Cymru.

Ymaelodi â Chynllun Calon

Ymaelodi â Chynllun Calon

Aelodau Calon sy’n cynnal curiad Elusen Aloud, ac maen nhw’n chwarae rhan allweddol yn ein llwyddiant.

Codi Arian i Ni

P’un a ydych chi eisiau rhedeg marathon neu drefnu eich her elusennol eich hun, gallwch helpu i gefnogi ein gweithgarwch yn eich ardal leol.

Chwilio am...

Chwilio am...

Mae’r wefan hon yn defnyddio cwcis i wneud yn siŵr ein bod yn rhoi’r profiad gorau i chi fel defnyddiwr. Os ydych yn dewis parhau i ddefnyddio’r wefan hon, rydych yn cytuno i’n defnydd o gwcis.