Teithiau

OBA

TAITH I YPRES 2017

Ym mis Tachwedd 2017 aeth 114 o aelodau OBA i Ypres yng Ngwlad Belg i berfformio ac i dalu teyrnged i’r rhai a gollodd eu bywydau ym mrwydr Ypres 100 mlynedd yn ôl. Perfformiodd y bechgyn mewn cyngerdd dan ei sang yn Eglwys San Martin yn y sgwar yng nghanol Ypres, ac hefyd talwyd teyrnged ar gân ar lan bedd y bardd enwog, Hedd Wyn.

Roedd rhai darnau yn y rhaglen yn adlewyrchu y drasedi o ryfel, er enghraifft:

Le Chant des Marais – cân a gafodd ei chyfansoddi mewn carchar rhyfel.
Aberystwyth – Trefniant newydd o’r emyn adnabyddus hon gan Tim Rhys-Evans – canwyd yr emyn hon gan filwyr Cymreig y Rhyfel Byd Cyntaf yn union cyn iddynt fynd i frwydro ar faes y gad

Roedd gweddill y rhaglen ag ymdeimlad ryngwladol a oedd yn adlewyrchu ein dynoliaeth gyffredin gyda darnau o wledydd ar draws y byd mewn nifer o wahanol ieithoedd.

Roedd hefyd darnau adnabyddus Only Boys Aloud yn rhan o’r perfformiadau gan gynnwys gosodiad hyfryd Caradog Williams o eiriau enwog Saunders Lewis ‘Gwinllan a roddwyd i’m gofal’, Ymdeithgan Gwyr Harlech ac anthem OBA, Calon Lân.

Mae OBA yn gôr o ddynion ifanc felly roedd digon o ganeuon poblogaidd a sioeau cerdd yn rhan o’r rhaglen yn ogystal.

TAITH I LORIENT, FFRAINC 2018

Ym mis Awst 2018, teithiodd aelodau o Academi Only Boys Aloud i berfformio yang Ngwyl Ryng-Geltaidd Lorient yn Llydaw, Ffrainc. Roedd yn fraint i fod yn rhan o’r wyl i ddathlu diwylliannau Celtaidd ac i gynrychioli Cymru. Perfformiodd y bechgyn yn y Theatr ar gyfer y Cyngerdd Agoriadol, yn Nerbyniad y Maer, ym Mhafiliwn Cymru ac yn y Grand Nuit du Pays de Galles. Roedd yr Wyl yn wych ac rydym yn ddiolchgar iawn i Gyngor Celfyddydau Cymru am y gwahoddiad.

Share Article:

Read another article...

Mehr Photo fopr blog (1)
Newyddion
Interniaethau Prifysgol Caerdydd: Cyflwyno Mehr
WhatsApp Image 2023-09-26 at 09.47.48
Newyddion
Cysylltu Cymunedau yng Nghwmbrân
Why I give to Aloud series headers
Newyddion
Arts for Impact – Cefnogwch Ymgyrch Codi Arian Cyfatebol Aloud!
CEFNOGWCH NI

Helpwch i gadw'r gerddoriaeth yn fyw

Cyfrannu

Cyfrannwch

Drwy gyfrannu heddiw, fe fyddwch yn rhan o stori Aloud, yn ein helpu i roi profiadau cadarnhaol a all newid bywydau i bobl ifanc ledled Cymru.

Ymaelodi â Chynllun Calon

Ymaelodi â Chynllun Calon

Aelodau Calon sy’n cynnal curiad Elusen Aloud, ac maen nhw’n chwarae rhan allweddol yn ein llwyddiant.

Codi Arian i Ni

P’un a ydych chi eisiau rhedeg marathon neu drefnu eich her elusennol eich hun, gallwch helpu i gefnogi ein gweithgarwch yn eich ardal leol.

Enter your search...

Chwilio am...

Helpwch Achub Elusen Aloud

Mae angen codi £150,000 i achub Elusen Aloud a’i chôr enwog Only Boys Aloud. Ers iddo sefydlu yn 2010, mae Only Boys Aloud wedi cefnogi dros 6,500 o fechgyn i ganu dros Gymru. Cliciwch yma i gyfrannu nawr.

Mae’r wefan hon yn defnyddio cwcis i wneud yn siŵr ein bod yn rhoi’r profiad gorau i chi fel defnyddiwr. Os ydych yn dewis parhau i ddefnyddio’r wefan hon, rydych yn cytuno i’n defnydd o gwcis.