SUT BROFIAD YDI MYND I YMARFER?

Astudiaeth achos

Roedd fy nerfau i’n racs wrth gerdded i mewn i’r ymarfer cyntaf. Ond ar ôl cael fy nghyflwyno i’r capteiniaid tîm a’r bechgyn o’m hardal, dechreuais deimlo fel un o’r teulu’n ddigon cyflym. Yn y rhan gyntaf, gwnaethom ni chwarae gemau a chynhesu ein lleisiau. Dysgu darnau newydd wnaethom ni yn yr ail ran, oedd yn brofiad cyffrous iawn, a wnaeth fy helpu i ddeall cerddoriaeth yn well.

Yn fuan wedyn, daeth fy ymarfer llawn cyntaf. Dyma oedd y rhan fwyaf cyffrous, gan ei bod hi mor wych cael cwrdd â chymaint o fechgyn oedd yn rhannu’r un diddordeb mewn cerddoriaeth â fi. Dyma oedd y tro cyntaf i mi gwrdd â Tim, sydd yn ddyn hynod o dalentog â dawn i ysbrydoli. Roedd canu “Try Again” gyda’r côr llawn yn brofiad arall bythgofiadwy, gan ei fod yn deimlad mor arbennig. Cynhaliwyd un ymarfer llawn gyda chôr o Galiffornia oedd yn ymweld â Chaerdydd. Roedd hyn yn wych, gan fy mod i wedi gwneud ffrindiau â phobl o ran arall o’r byd, ac rydw i’n dal mewn cysylltiad â nhw. Roedd hi hefyd yn braf cael rhannu cerddoriaeth â’n gilydd, gwylio eu perfformiadau nhw, a pherfformio o’u blaen.

James, OBA Pen-y-bont ar Ogwr

Share Article:

Read another article...

Only Kids Aloud
Astudiaeth achos
Only Kids Aloud yn perfformio yn Disneyland Paris!
Sarah Free
Astudiaeth achos
Cyfres Rhoi Aloud
Orchard
Proffil uchel
Rhaglen ddogfen Aloud ar S4C
CEFNOGWCH NI

Helpwch i gadw'r gerddoriaeth yn fyw

Cyfrannu

Cyfrannwch

Drwy gyfrannu heddiw, fe fyddwch yn rhan o stori Aloud, yn ein helpu i roi profiadau cadarnhaol a all newid bywydau i bobl ifanc ledled Cymru.

Ymaelodi â Chynllun Calon

Ymaelodi â Chynllun Calon

Aelodau Calon sy’n cynnal curiad Elusen Aloud, ac maen nhw’n chwarae rhan allweddol yn ein llwyddiant.

Codi Arian i Ni

P’un a ydych chi eisiau rhedeg marathon neu drefnu eich her elusennol eich hun, gallwch helpu i gefnogi ein gweithgarwch yn eich ardal leol.

Chwilio am...

Chwilio am...

Mae’r wefan hon yn defnyddio cwcis i wneud yn siŵr ein bod yn rhoi’r profiad gorau i chi fel defnyddiwr. Os ydych yn dewis parhau i ddefnyddio’r wefan hon, rydych yn cytuno i’n defnydd o gwcis.