SUT BROFIAD YDI MYND I YMARFER?

Astudiaeth achos

Roedd fy nerfau i’n racs wrth gerdded i mewn i’r ymarfer cyntaf. Ond ar ôl cael fy nghyflwyno i’r capteiniaid tîm a’r bechgyn o’m hardal, dechreuais deimlo fel un o’r teulu’n ddigon cyflym. Yn y rhan gyntaf, gwnaethom ni chwarae gemau a chynhesu ein lleisiau. Dysgu darnau newydd wnaethom ni yn yr ail ran, oedd yn brofiad cyffrous iawn, a wnaeth fy helpu i ddeall cerddoriaeth yn well.

Yn fuan wedyn, daeth fy ymarfer llawn cyntaf. Dyma oedd y rhan fwyaf cyffrous, gan ei bod hi mor wych cael cwrdd â chymaint o fechgyn oedd yn rhannu’r un diddordeb mewn cerddoriaeth â fi. Dyma oedd y tro cyntaf i mi gwrdd â Tim, sydd yn ddyn hynod o dalentog â dawn i ysbrydoli. Roedd canu “Try Again” gyda’r côr llawn yn brofiad arall bythgofiadwy, gan ei fod yn deimlad mor arbennig. Cynhaliwyd un ymarfer llawn gyda chôr o Galiffornia oedd yn ymweld â Chaerdydd. Roedd hyn yn wych, gan fy mod i wedi gwneud ffrindiau â phobl o ran arall o’r byd, ac rydw i’n dal mewn cysylltiad â nhw. Roedd hi hefyd yn braf cael rhannu cerddoriaeth â’n gilydd, gwylio eu perfformiadau nhw, a pherfformio o’u blaen.

James, OBA Pen-y-bont ar Ogwr

Share Article:

Read another article...

Mehr Photo fopr blog (1)
Newyddion
Interniaethau Prifysgol Caerdydd: Cyflwyno Mehr
WhatsApp Image 2023-09-26 at 09.47.48
Newyddion
Cysylltu Cymunedau yng Nghwmbrân
Why I give to Aloud series headers
Newyddion
Arts for Impact – Cefnogwch Ymgyrch Codi Arian Cyfatebol Aloud!
CEFNOGWCH NI

Helpwch i gadw'r gerddoriaeth yn fyw

Cyfrannu

Cyfrannwch

Drwy gyfrannu heddiw, fe fyddwch yn rhan o stori Aloud, yn ein helpu i roi profiadau cadarnhaol a all newid bywydau i bobl ifanc ledled Cymru.

Ymaelodi â Chynllun Calon

Ymaelodi â Chynllun Calon

Aelodau Calon sy’n cynnal curiad Elusen Aloud, ac maen nhw’n chwarae rhan allweddol yn ein llwyddiant.

Codi Arian i Ni

P’un a ydych chi eisiau rhedeg marathon neu drefnu eich her elusennol eich hun, gallwch helpu i gefnogi ein gweithgarwch yn eich ardal leol.

Enter your search...

Chwilio am...

Helpwch Achub Elusen Aloud

Mae angen codi £150,000 i achub Elusen Aloud a’i chôr enwog Only Boys Aloud. Ers iddo sefydlu yn 2010, mae Only Boys Aloud wedi cefnogi dros 6,500 o fechgyn i ganu dros Gymru. Cliciwch yma i gyfrannu nawr.

Mae’r wefan hon yn defnyddio cwcis i wneud yn siŵr ein bod yn rhoi’r profiad gorau i chi fel defnyddiwr. Os ydych yn dewis parhau i ddefnyddio’r wefan hon, rydych yn cytuno i’n defnydd o gwcis.