SPORT RELIEF – Y TU ÔL I’R LLENNI

OBA

Cyn gynted ag y clywais am y posibilrwydd o gael mynd i ganu ar Sport Relief gyda Only Boys Aloud, roeddwn i’n gyffro i gyd! Roeddwn i’n gwybod bod OBA wedi canu mewn cyngherddau amlwg yn y gorffennol, ond dim byd mor fawr â hyn! Roeddwn i’n arfer gwylio rhaglenni fel hyn wrth dyfu i fyny, ond rwan dwi’n perfformio ynddyn nhw! Mae’n eithaf swreal pan wyt ti’n meddwl am y peth. Wrth inni gyrraedd Llundain, roedd y lleoliad yn llawn enwogion a phobl adnabyddus. Roeddwn i’n awyddus i gael selffi gyda rhai ohonyn nhw, felly gofynnais i Hugh Dennis a Danny Dyer. Roedd fy ffrindiau nôl adref yn llawn cenfigen ar ôl gweld y lluniau ar Facebook! Roedd y daith yn ôl i Ogledd Cymru yn un anodd, ond roedd yr atgofion o’r hwyl yr oeddwn i wedi’i gael gwneud imi deimlo’n well.

Harri, OBA Y Rhyl

Share Article:

Read another article...

Only Kids Aloud
Astudiaeth achos
Only Kids Aloud yn perfformio yn Disneyland Paris!
Sarah Free
Astudiaeth achos
Cyfres Rhoi Aloud
Orchard
Proffil uchel
Rhaglen ddogfen Aloud ar S4C
CEFNOGWCH NI

Helpwch i gadw'r gerddoriaeth yn fyw

Cyfrannu

Cyfrannwch

Drwy gyfrannu heddiw, fe fyddwch yn rhan o stori Aloud, yn ein helpu i roi profiadau cadarnhaol a all newid bywydau i bobl ifanc ledled Cymru.

Ymaelodi â Chynllun Calon

Ymaelodi â Chynllun Calon

Aelodau Calon sy’n cynnal curiad Elusen Aloud, ac maen nhw’n chwarae rhan allweddol yn ein llwyddiant.

Codi Arian i Ni

P’un a ydych chi eisiau rhedeg marathon neu drefnu eich her elusennol eich hun, gallwch helpu i gefnogi ein gweithgarwch yn eich ardal leol.

Chwilio am...

Chwilio am...

Mae’r wefan hon yn defnyddio cwcis i wneud yn siŵr ein bod yn rhoi’r profiad gorau i chi fel defnyddiwr. Os ydych yn dewis parhau i ddefnyddio’r wefan hon, rydych yn cytuno i’n defnydd o gwcis.