SPORT RELIEF – Y TU ÔL I’R LLENNI

Proffil uchel

Cyn gynted ag y clywais am y posibilrwydd o gael mynd i ganu ar Sport Relief gyda Only Boys Aloud, roeddwn i’n gyffro i gyd! Roeddwn i’n gwybod bod OBA wedi canu mewn cyngherddau amlwg yn y gorffennol, ond dim byd mor fawr â hyn! Roeddwn i’n arfer gwylio rhaglenni fel hyn wrth dyfu i fyny, ond rwan dwi’n perfformio ynddyn nhw! Mae’n eithaf swreal pan wyt ti’n meddwl am y peth. Wrth inni gyrraedd Llundain, roedd y lleoliad yn llawn enwogion a phobl adnabyddus. Roeddwn i’n awyddus i gael selffi gyda rhai ohonyn nhw, felly gofynnais i Hugh Dennis a Danny Dyer. Roedd fy ffrindiau nôl adref yn llawn cenfigen ar ôl gweld y lluniau ar Facebook! Roedd y daith yn ôl i Ogledd Cymru yn un anodd, ond roedd yr atgofion o’r hwyl yr oeddwn i wedi’i gael gwneud imi deimlo’n well.

Harri, OBA Y Rhyl

Share Article:

Read another article...

Why I give to Aloud series headers
Newyddion
Arts for Impact – Cefnogwch Ymgyrch Codi Arian Cyfatebol Aloud!
Merched Aloud-114
Newyddion
Penwythnos hyfforddiant llwyddiannus i'r gymuned lawrydd
Why I give to Aloud series headers (1)
Newyddion
C ac A gyda Sam
CEFNOGWCH NI

Helpwch i gadw'r gerddoriaeth yn fyw

Cyfrannu

Cyfrannwch

Drwy gyfrannu heddiw, fe fyddwch yn rhan o stori Aloud, yn ein helpu i roi profiadau cadarnhaol a all newid bywydau i bobl ifanc ledled Cymru.

Ymaelodi â Chynllun Calon

Ymaelodi â Chynllun Calon

Aelodau Calon sy’n cynnal curiad Elusen Aloud, ac maen nhw’n chwarae rhan allweddol yn ein llwyddiant.

Codi Arian i Ni

P’un a ydych chi eisiau rhedeg marathon neu drefnu eich her elusennol eich hun, gallwch helpu i gefnogi ein gweithgarwch yn eich ardal leol.

Enter your search...

Chwilio am...

Mae’r wefan hon yn defnyddio cwcis i wneud yn siŵr ein bod yn rhoi’r profiad gorau i chi fel defnyddiwr. Os ydych yn dewis parhau i ddefnyddio’r wefan hon, rydych yn cytuno i’n defnydd o gwcis.