SATURDAY NIGHT LIVE YN NEUADD DEWI SANT CAERDYDD – 8 HYDREF

OBA

Ymunodd Only Boys Aloud â rhai o sêr y byd adloniant ar nos Sadwrn 8fed o Hydref yn Neuadd Dewi Sant yng Nghaerdydd gan gynnwys Wynne Evans, Craig Gallivan, Ceri Dupree, seren y West End Hayley Gallivan a’r dawnswyr o raglen Britain’s Got Talent, Groove Thing.

Share Article:

Read another article...

Only Boys Aloud a 2117 / Hedd Wyn
Newyddion
Only Boys Aloud a 2117 / Hedd Wyn
Am noson! Cyngerdd Pen-blwydd 10 oed Elusen Aloud
Newyddion
Am noson! Cyngerdd Pen-blwydd 10 oed Elusen Aloud
GEN Z: Albwm Aloud
Newyddion
GEN Z: Albwm Aloud
CEFNOGWCH NI

Helpwch i gadw'r gerddoriaeth yn fyw

Cyfrannu

Cyfrannwch

Drwy gyfrannu heddiw, fe fyddwch yn rhan o stori Aloud, yn ein helpu i roi profiadau cadarnhaol a all newid bywydau i bobl ifanc ledled Cymru.

Ymaelodi â Chynllun Calon

Ymaelodi â Chynllun Calon

Aelodau Calon sy’n cynnal curiad Elusen Aloud, ac maen nhw’n chwarae rhan allweddol yn ein llwyddiant.

Codi Arian i Ni

P’un a ydych chi eisiau rhedeg marathon neu drefnu eich her elusennol eich hun, gallwch helpu i gefnogi ein gweithgarwch yn eich ardal leol.

Chwilio am...

Chwilio am...

Mae’r wefan hon yn defnyddio cwcis i wneud yn siŵr ein bod yn rhoi’r profiad gorau i chi fel defnyddiwr. Os ydych yn dewis parhau i ddefnyddio’r wefan hon, rydych yn cytuno i’n defnydd o gwcis.