Rhaglen ddogfen Aloud ar S4C

Newyddion

Mae Elusen Aloud wedi bod yn gweithio gydag Orchard Media ar gyfres ddogfen newydd a fydd yn rhoi i wylwyr fewnwelediad unigryw i waith yr elusen!

Ar ôl misoedd o gasglu darnau ffilm unigryw y tu ôl i’r llenni, rydyn ni’n falch iawn i gyhoeddi bydd y rhaglen gyntaf yn y gyfres yn cael ei darlledu ar S4C ar Ddydd Gwener 25 Tachwedd.

Bydd y rhaglen ddogfen pedair rhan yn cynnwys ffilm o’n corau Only Boys Aloud, Only Girls Aloud, ac Only Kids Aloud. Bydd yn cael ei darlledu ar S4C drwy gydol Tachwedd a Rhagfyr.

“Mae wedi bod yn brofiad hyfryd gweithio gydag Orchard yn ystod dathlu ein 10 mlwyddiant eleni. Maent wedi bod yn rhan o’n bywydau am yr 8 mis diwethaf ac yn ystod y cyfnod hwn wedi ein helpu i sylweddoli maint yr hyn a gyflawnwyd ers sefydlu’r elusen, yn ogystal ag ers i ni ail-fywiogi ein gweithgareddau byw yn dilyn y pandemig.

Mae hwn wedi bod yn rhan bwysig o’n blwyddyn ddathlu. Gobeithiaf bydd y rhaglen yn ein helpu i ddangos i’n cefnogwyr, yn ogystal a’r cyhoedd ehangach, y gwaith sy’n mynd i wneud i’n gweithgareddau ddigwydd yn ogystal a dangos ein bod yn elusen weithgar iawn sy’n gwneud gwahaniaeth enfawr i fywydau’r bobl ifanc rydyn ni’n gweithio â nhw.

Mae pawb sy’n rhan o wneud y rhaglen ddogfen wedi bod yn bleser i weithio gyda – dwi jyst yn gobeithio bod y bobl ifanc sy’n canu gyda ni’n sylweddoli nad yw’n arferol inni i gael camerâu yn ein dilyn lle bynnag rydym yn mynd!” Carys Wynne-Morgan, Prif Weithredwr, The Aloud Charity

I’ve had the pleasure of working with the young people which make up the various Aloud choirs over the last 7/8 months and have been so impressed with their attitude, work ethic and professionalism. We’ve been following their every move – during rehearsals, at their concerts,  the Academi and in Lorient – and not once heard a cross word or met with any reluctance to participate in our filming. This is a very special group of youngsters and a true credit to the charity.

I’d also like to say a huge thank you to all The Aloud staff, choir leaders, community leaders as you have made our work very easy. I hope you will enjoy watching the series – and hope you think it reflects the hard work that has gone into organising the choirs and the various events of the last year and I hope we have captured the true essence of the choirs and members.Rowena Griffin,
Cynhyrchydd

Mae 2022 yn nodi 10 mlynedd o waith Elusen Aloud i drawsnewid bywydau pobl ifanc ledled Cymru. Rydyn ni’n gobeithio bod y gwylwyr yn mwynhau gweld aelodau ein côr ar waith pan gaiff y rhaglen ddogfen ei chyhoeddi ac yn ymuno â ni wrth ddathlu etifeddiaeth enfawr a llwyddiant parhaol Elusen Aloud.

Am wybodaeth am sut i’n cefnogi ni i ddarparu’r 10 mlynedd nesaf ein taith: Cefnogwch Ni – Elusen Aloud

Share Article:

Read another article...

Mehr Photo fopr blog (1)
Newyddion
Interniaethau Prifysgol Caerdydd: Cyflwyno Mehr
WhatsApp Image 2023-09-26 at 09.47.48
Newyddion
Cysylltu Cymunedau yng Nghwmbrân
Why I give to Aloud series headers
Newyddion
Arts for Impact – Cefnogwch Ymgyrch Codi Arian Cyfatebol Aloud!
CEFNOGWCH NI

Helpwch i gadw'r gerddoriaeth yn fyw

Cyfrannu

Cyfrannwch

Drwy gyfrannu heddiw, fe fyddwch yn rhan o stori Aloud, yn ein helpu i roi profiadau cadarnhaol a all newid bywydau i bobl ifanc ledled Cymru.

Ymaelodi â Chynllun Calon

Ymaelodi â Chynllun Calon

Aelodau Calon sy’n cynnal curiad Elusen Aloud, ac maen nhw’n chwarae rhan allweddol yn ein llwyddiant.

Codi Arian i Ni

P’un a ydych chi eisiau rhedeg marathon neu drefnu eich her elusennol eich hun, gallwch helpu i gefnogi ein gweithgarwch yn eich ardal leol.

Enter your search...

Chwilio am...

Helpwch Achub Elusen Aloud

Mae angen codi £150,000 i achub Elusen Aloud a’i chôr enwog Only Boys Aloud. Ers iddo sefydlu yn 2010, mae Only Boys Aloud wedi cefnogi dros 6,500 o fechgyn i ganu dros Gymru. Cliciwch yma i gyfrannu nawr.

Mae’r wefan hon yn defnyddio cwcis i wneud yn siŵr ein bod yn rhoi’r profiad gorau i chi fel defnyddiwr. Os ydych yn dewis parhau i ddefnyddio’r wefan hon, rydych yn cytuno i’n defnydd o gwcis.